Maling, pensler og hånd som maler

Barne- og ungdomsorganisasjoner, FAU (foreldrerådets arbeidsutvalg) og andre frivillige organisasjoner kan søke om midler til aktiviteter på ettermiddagstid ved de kommunale grunnskolene i Bergen. Søknadsfrist: 15. mai 2024.

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til økt inkludering og aktivitet ved skoleanleggene og å tildele tilskudd til tilsyn som følge av økt aktivitet.

Tilskuddsordningen består dermed av to deler: tilskudd til aktiviteter og tilskudd til tilsyn som følge av økt aktivitet.

Hvem kan søke?

Barne- og ungdomsorganisasjoner, FAU (foreldrerådets arbeidsutvalg) og andre frivillige organisasjoner kan søke om midler til aktiviteter på ettermiddagstid ved de kommunale grunnskolene i Bergen.

Ved flere søknader til samme skole, blir FAU prioritert.

Rektor kan søke midler til tilsyn ved økt aktivitet på skolen.

Kriterier for tildeling

Dere trenger ikke å oppfylle alle kriteriene for å få tilskudd, men dere må oppgi i søknaden hvilke kriterier dere søker etter. Dette er kriteriene i prioritert rekkefølge som vektlegges ved tildelingen: 

 1. Aktiviteter på skoler som omfattes av områdesatsningen.
  • Loddefjord: Loddefjord skole, Vadmyra skole og Sandgotna skole
  • Olsvik: Olsvik skole
  • Slettebakken skole: Fridalen skole og Slettebakken skole
  • Solheim nord/sør: Ny-Krohnborg – avdeling skole
 2. Aktivitet på skoler i områder med levekårsutfordringer.
 3. Aktivitet på skoler i områder hvor det er en høy andel minoritetsspråklige.
 4. Aktivitet på skoler i områder med lav grad av organisert aktivitet og variert fritidstilbud.

Dere kan ikke søke tilskudd til 17. mai-arrangementer, veldedighetsarrangementer eller svømmekurs. Dere kan ikke ta egenandel for aktiviteter som dere søker tilskudd til. 

FAU og andre søkere må ha eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret.

FAU, skoler og andre organisasjoner kan sende inn felles søknad og samarbeide om aktiviteter. 

Innen 31. desember sendes det en sluttrapport med en kort oppsummering av aktivitetene som er gjennomført, antall deltakere og oversikt over hva midlene er brukt til.

Søknadsfristen er 15. mai 2024. 

Du kan kun søke gjennom Bergen kommune sin tilskuddsportal. Trykk på den blå knappen nederst på denne siden så kommer du direkte inn i tilskuddsportalen.

Du vil automatisk motta en bekreftelse på e-post når søknaden er korrekt utfylt og sendt inn.

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for barnehage og skole.

Kontakt barnehage.skole@bergen.kommune.no hvis du lurer på noe.

Bergen kommune har en rekke andre tilskuddsordninger for barn og unge som også kan være relevante å søke på: 

 • helse og eldre
 • idrettsmidler
 • kulturmidler
 • miljøtilskudd
 • ungdomsmidler

Les mer om tilskuddsordningene i Bergen kommune

Nærmiljøpakke - søke om midler til ettermiddagsaktiviteter