Maling, pensler og hånd som maler

Barne- og ungdomsorganisasjoner, FAU (foreldrerådets arbeidsutvalg) og andre frivillige organisasjoner kan søke om midler til aktiviteter på ettermiddagstid ved de kommunale grunnskolene i Bergen.

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til økt inkludering og aktivitet ved skoleanleggene. 

Forutsetningen for å få tilskudd er at aktiviteten finner sted ved kommunale skoleanlegg. Aktivitetene forutsetter at ansvarlige voksne er til stede og kan tilrettelegge og bistå brukerne ved behov.

Kriterier

Dere trenger ikke å oppfylle alle kriteriene for å få tilskudd, men dere må i søknaden angi hvilke kriterier dere søker etter. Dette er kriteriene i prioritert rekkefølge som vektlegges ved tildelingen: 

  • aktivitet på skoler i områder med levekårsutfordringer
  • aktivitet på skoler i områder som omfattes av områdesatsingen (Solheim, Slettebakken, Loddefjord og Olsvik)
  • aktivitet på skoler i områder hvor det er en høy andel minoritetsspråklige
  • aktivitet på skoler i områder med lav grad av organisert aktivitet og fritidstilbud

Dere får ikke tilskudd til 17. mai arrangementer, veldedighetsarrangmenter eller svømmekurs. Dere må ta lav eller ingen egenandel for deltakelse i aktiviteter som dere søker om tilskudd til. 

FAU og andre søkere må ha eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret.

FAU, skoler og andre organisasjoner kan sende inn felles søknad og samarbeide om aktiviteter på skoleanlegget i nærmiljøet. I behandlingen av Handlingsplan mot fattigdom i november 2016 vedtok Bergen bystyre en målsetting om at skole og barnehage skal være arenaer for inkludering, vekst og utvikling. Et virkemiddel for å oppnå dette er å vektlegge levekårsutfordringer sterkere ved tildeling av midler til ettermiddagsaktiviteter (nærmiljøpakken).

Søknadsfrist

Søknadsfristen er i slutten av mai hvert år.  Du vil automatisk motta en bekreftelse på e-post når søknaden er korrekt utfylt og sendt inn.

Du kan kun søke gjennom Bergen kommune sin tilskuddsportal. Trykk på den blå knappen nederst på denne siden så kommer du direkte inn i tilskuddsportalen.

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Nærmiljøpakke - søke om midler til ettermiddagsaktiviteter