Gå tilbake til:
Du er her:
Hva er områdesatsing? bilde

Hva er områdesatsing?

Områdesatsing innebærer en helhetlig og sammenhengende innsats i et nærmere definert geografisk område for å styrke områdets fysiske og sosiale standard.

Levekårsdata er viktig bakgrunnsdata for utvelgelse og prioritering av områder for områdesatsing.

Per i dag er følgende områder definert under områdesatsing:

  • Årstad bydel - Solheim nord (Damsgårdssundet)
  • Ytre Arna
  • Indre Laksevåg

Det gjennomføres nå et forprosjekt i Olsvik og Loddefjord levekårssoner for å avklare hva en eventuell områdesatsing i disse områdene skal innebære.

Samarbeid
Områdesatsing tilligger Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering og er finansiert i et samarbeid mellom Husbanken og Bergen kommune. Satsingen foregår gjennom tett og forpliktende samarbeid mellom byrådsavdelingene og etatene i kommunen for å sikre en helhetlig og sammenhengende innsats. Lokalt engasjement og forankring er viktig for å lykkes. Det jobbes derfor tett med innbyggere, næringsliv, lag og organisasjoner i programperioden.

Områdekoordinator
Hvert område har en områdekoordinator. Koordinatorene rapporterer til Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering.

Tilskuddsordning
Det er mulig å søke om tilskudd til lokale prosjekter i de områdene kommunen har områdesatsing. Oversikt over tilskuddsordningen finner du på Bergen kommunes Tilskuddsportal.

Kontakt:

Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig.

Programleder:

Mary Alice Økland
mobil 990 36 710
Epost: Mary.Okland@bergen.kommune.no

Hva er områdesatsing? bilde
Mary Alice Økland er programleder for områdesatsingen i Bergen kommune.
Kari Ingvaldsen