Etat for bygg og eiendom og Etat for utbygging har utarbeidet en serie dokumenter som viser hvilke standardkrav som stilles til leverandører i kommunens byggeprosjekter.

Her finner du anvisere som er utgått, men som kan være aktuelle for pågående prosjekt eller kontrakter som er inngått på tidligere tidspunkt.

Hoveddokument - Bygning og tekniske anlegg

I perioden 25.10.17 - 06.06.19 var hoveddokumentet inndelt i følgende kapittel: 

Tillegg