Hvert år vedtar bystyret satsene for egenbetaling og gebyrer i Bergen kommune.  Lenkene under gir deg samlet oversikt over satsene.

NB! På mobil må du bevege skjermen til siden for å se alle tallene.

Lurer du på hvor mye du betaler i kommunale avgifter og gebyrer? Du kan finne en samlet oversikt over alle fakturaer som Bergen kommune har sendt deg. Det fremgår av hver faktura hva du har betalt og hva betalingen gjelder.