Kontakt

Om oss

Økonomi konsern er en seksjon i Byrådsavdeling for finans med følgende ansvarsområder: budsjett og analyse, økonomioppfølging, regnskap og finansforvaltning.

Les mer om oss

Innbyggerhjelp