Skal du skjenke alkohol under et åpent arrangement og mangler ordinær skjenkebevilling, må du søke om bevilling. Skjenkebevilling for én enkelt anledning gjelder når arrangementet er åpent for publikum.

Du må søke om skjenkebevilling for en enkeltanledning hvis du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område.

Denne bevillingen gjelder arrangement hvor de som deltar må kjøpe billett eller arrangementet er åpent for alle.

Eksempler på hva et slikt arrangement kan være er:

  • filmframvisning, foredrag, utstillingsåpninger, vernissage
  • konserter, dansefester, kundekvelder, musikkfestivaler, lanseringsfester
  • matfestivaler, vinsmakerkurs, åpent bryggeri
  • russetreff, åpningsfest, festivaler, matkurs
  • julebord og nyttårsfester

Saksbehandling

For bevilling for enkeltanledninger er behandlingstiden inntil fire uker. 

Kontor for skjenkesaker behandler søknadene fortløpende og uten søknadsfrist. Du bør søke i god tid før arrangementet finner sted. Gi beskjed til oss hvis det er endringer i søknaden.

Søker du om skjenkebevilling for en enkelt, bestemt anledning eller bestemt del av året, innhenter kommunen uttalelser fra politiet og sosialtjenesten. Du får skriftlig melding om vedtaket.

Gebyr

Gebyrsatsen for bevilling for en enkeltanledning blir satt for hver søknad.

Størrelsen på gebyret reguleres av størrelsen, omfanget av anledningen og antall deltagere. Gebyret gjelder per dag.

For skjenking av alkohol for en enkeltanledning ,utenom store anledninger, kan kommunen kreve et gebyr på kr. 6100,- i 2024.

Ved store anledninger kreves det innlevering av omsetning per liter. Gebyret regnes da ut ifra satsene i alkoholforskriften § 6-2.

Gebyret vil bli fakturert i ettertid.

Har du allerede skjenkebevilling, men ønsker å søke utenfor ditt ordinære skjenkeareal? Da kan du søke om utvidet skjenkeareal for én enkelt anledning.

Arealet du ønsker å bruke må være i Bergen kommune.

Det er ingen gebyr på slike søknader.

Send inn søknad om utvidet skjenkeareal på eksisterende skjenkebevilling

Søk om skjenkebevilling for én enkelt anledning