Gå tilbake til:
Du er her:

Alle som innehar en salgs eller skjenkebevilling skal hvert år betale et gebyr til kommunen. Gebyret skal beregnes på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk.

Oversikt over gebyrer

Minstegebyr

Minstegebyret for å inneha en salgsbevilling fastsatt til kr. 1.660,- pr. år.

Minstegebyret for å inneha en skjenkebevilling er kr. 5.200,- pr. år. Dette er slått fast i forskrift av 8. juni 2005 nr. 538.

Gebyret betales etter følgende satser:

Salg av øl:

  • 0,21 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 (alkoholholdig drikk med alkoholinnhold mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol).

Skjenking av alkoholholdig drikk:

  • 0,48 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 (alkoholholdig drikk med alkoholinnhold over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol).

  • 1,26 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2 (alkoholholdig drikk med alkoholinnhold over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol). 

  • 4,16 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3 (alkoholholdig drikk med over 22 volumprosent alkohol).