Kafeer, kantiner, gatekjøkken og andre som skal servere mat og drikke må søke om en serveringsbevilling. Kravet til serveringsbevilling gjelder både for utendørs og innendørs servering, og også for selvbetjening. Dere trenger ikke å ha sitteplasser for å bli regnet som et serveringssted.

Et serveringssted er definert som et sted som mot betaling serverer mat, drikke eller begge deler, og hvor forholdet ligger til rette for at gjestene spiser eller drikker på stedet.

Eksempler på serveringssteder er restauranter, kafeer, konditorier, gatekjøkken, potetvogner, puber og servering på bensinstasjoner. Det gjelder også hvis dere kun serverer alkoholfri drikke. 

Den gjelder kun for serveringsstedet og bevillingshaveren som er oppgitt i bevillingen.

Du kan ikke overdra en bevilling til andre. Dersom du ønsker å åpne et nytt serveringssted i tillegg til det du allerede har bevilling for, må du søke om ny bevilling for det nye stedet. Du kan ha flere serveringsbevillinger.

Følgende dokumentasjon må du legge ved i søknaden:

  • Driftskonsept for serveringsstedet.
  • Leiekontrakt på lokalene som skal brukes til servering.
  • Brukstillatelse (lokalene til serveringsstedet må være regulert til servering av mat og drikke).
  • Bekreftelse på registrering hos Mattilsynet.
  • Utskrift av aksjebok for aksjeselskapet/dokumentasjon på oppføring av enkeltpersonsforetak.
  • Yrkesskadeforsikring for alle ansatte på stedet. 

Du må i tillegg ha bestått etablererprøven. Hvis du har bestått etablererprøven i en annen kommune må det legges ved dokumentasjon på dette i søknaden.

Bergen kommune behandler søknader fortløpende, forutsatt at all dokumentasjon er innlevert.

Ved manglende dokumentasjon settes det frist for innlevering. Overholdes ikke fristen kan det medføre avslag på søknaden.

Saksbehandlingstid er 1-2 måneder.

Kontor for skjenkesaker fatter vedtak om tildeling eller avslag på søknader om serveringsbevilling.

Dersom du er uenig i et vedtak, kan du klage på det. Klagen sender du til Kontor for skjenkesaker i Bergen kommune, som behandler klagen og sender videre til Fylkesmannen. Se også forvaltningsloven § 28 og 33.

Kopi av vedtaket sendes til politiet og eventuelt andre offentlig instanser som kan ha interesse av vedtaket.

Serveringsbevillingen er uten tidsbegrensning, i motsetning til skjenkebevilling, som gjelder for fire år av gangen.

Du har krav på å få bevilling dersom vilkårene i serveringsloven er oppfylt, og det ikke foreligger andre forhold som gjør det utilrådelig å gi bevilling.Det er gratis å søke og inneha serveringsbevilling. Før du begynner å servere, må du ha fått innvilget bevilling.

Du skal ikke ha serveringsbevilling når virksomheten er av sporadisk karakter. For eksempel trenger du ikke bevilling for å selge vafler på skolekorpsets loppemarked.

Kravet til serveringsbevilling gjelder når serveringsstedet er forretningsmessig organisert. Hvis du gjør deg næring av å reise fra sted til sted med et mobilt gatekjøkken eller lignende, skal du normalt ha bevilling.

Gratis servering krever normalt ikke serveringsbevilling.

Søk elektronisk om serveringsbevilling