Bevillingshavere kan søke om utvidelse av eksisterende skjenkeareal.

Med hjemmel i alkohollovens § 4.2.6, og delegert myndighet fra kommunaldirektøren kan kontor for skjenkesaker innvilge søknader om utvidet skjenkeareal

Søknadsskjema for utvidet skjenkeareal på eksisterende skjenkebevilling