Asylmottak som planlegger å starte opp, eller gjøre vesentlige endringer, må melde fra til oss i Miljørettet helsevern. Vi fører tilsyn med inneklima, belysning, toalett- og dusjtilgang, renhold, vedlikehold, sikkerhet og smittevern.

Meldeplikten gjelder når det tas i bruk nye boliger, og ved endringer. Endringer du må melde fra om er for eksempel endringer i antall soverom, kjøkken, toaletter og dusjer, eller økning i antall beboere. Ta kontakt dersom du er usikker på om endringen er meldepliktig.

Du skal melde fra før nye boliger tas i bruk, eller når du utfører en endring. Meld gjerne fra før du går i gang med planlagte endringer. 

Meld fra til Miljørettet helsevern ved å fylle ut det elektroniske skjemaet.

Når vi mottar en melding tar vi kontakt innen tre uker for å avtale tidspunkt for tilsyn. Asylmottaket kan ta boligene i bruk før vi behandler saken, men da må asylmottaket være sikre på at den nye boligen eller endringen er helsemessig forsvarlig. Dersom vi senere avdekker at driften eller bygget ikke er helsemessig forsvarlig kan vi stille krav om at dette rettes opp i, eller at beboerne må få andre boliger.

Meldingen skal komme fra asylmottaket. Utleiere av boliger til asylmottak, og beboere i asylmottak, har ikke meldeplikt. Meldeplikten gjelder både private og offentlige asylmottak.

Meldeplikten gjelder for boenheter for beboere ved asylmottak. Dette gjelder både sentraliserte boliger, for eksempel et stort bygg der det bor mange, og desentraliserte boliger, som enkeltstående leiligheter. Meldeplikten gjelder ikke for bygg som ikke inneholder boenheter, for eksempel administrasjonsbygg. 

Meldeplikt for asylmottak