Gå tilbake til:
Du er her:

Skal du skjenke alkoholholdig drikk uten å ha ordinær skjenkebevilling kreves det bevilling for dette.  Du kan søke ambulerende skjenkebevilling for lukkede arrangement og selskap eller skjenkebevilling for én enkelt anledning hvis arrangementet er åpent for publikum.

Ambulerende skjenkebevilling må du ha ved skjenking i lukkede selskaper, som bryllup, konfirmasjoner, jubileum, selskap i personalkantinen, lukket treff for sponsorer, mottagelser, privat lukket arrangement med inviterte gjester, avgangsarrangement, sommerfest for ansatte, private båtturer, minnestund, utdrikningslag, innflytningsfest , fødselsdager, foredrag og lignende.

Deltagerne må ha en eller annen tilknytning til den eller de som inviterer til selskapet. Arrangementet er ikke tilgjengelig for utenforstående, heller ikke med påmelding. 

Du må søke ambulerende bevilling dersom én eller flere av følgende forutsetninger er til stede:

  • Du leier lokale og kjøper flere tjenester av utleier (vasking, servering o.l.).
  • Dersom man tar betalt for alkohol.
  • Dersom lokalet der festen skal holdes, har en serveringsbevilling.

Søknader om ambulerende bevillinger må være kommet inn til Kontor for skjenkesaker senest en uke før arrangementet.

Kontor for skjenkesaker behandler søknadene fortløpende, søk i god tid før arrangementet finner sted. Gi beskjed hvis det skulle være endringer i søknaden.

Gebyrsatsen er i 2023 kr. 420,-

Gebyret vil bli fakturert i ettertid.

Du kan klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker etter at du har mottatt vedtaket. Send klagen til Kontor for skjenkesaker i Bergen kommune, som igjen sender den videre til Statsforvalteren. Det er Statsforvalteren som behandler klagen.

Se alkoholloven § 4-5 for ambulerende skjenkebevilling.

Søknadsskjema for ambulerende skjenkebevilling

Lover

Alkoholloven

Mer om ambulerende skjenkebevilling

Helsedirektoratet

Forskrifter

Alkoholforskriften

Du må søke om skjenkebevilling for en enkeltanledning hvis du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område.

Denne bevillingen gjelder arrangement hvor de som deltar må kjøpe billett eller er åpent for alle.

Eksempler på slik arrangementer er: kino, foredrag, utstillingsåpninger, danse oppvisninger, nyttårsfest, lønningspils, musikkarrangementer, dansefest, vinsmakerkurs, åpent bryggeri, vernissage, venners venners fest, kundekvelder, nasjonaldagsfeiringer, messer, matfestivaler, åpne quiz , russetreff, feiring av internasjonale dager, åpningsfest, boklanseringer, kulturdager, festivaler, lanseringseventer, torgdager, matkurs, julebord, nyttårsfester.

For bevilling for enkeltanledninger er behandlingstiden inntil fire uker. 

Kontor for skjenkesaker behandler søknadene fortløpende og uten søknadsfrist, søk i god tid før arrangementet finner sted. Gi beskjed hvis det skulle være endringer i søknaden.

Søker du om skjenkebevilling for en enkelt, bestemt anledning eller bestemt del av året, innhenter kommunen uttalelser fra politiet og sosialtjenesten. Du får skriftlig melding om vedtaket.

Gebyrsatsen for bevilling for en enkeltanledning blir satt for hver søknad.

Størrelsen på gebyret reguleres av størrelsen, omfanget av anledningen og antall deltagere. Gebyret gjelder per dag.

For skjenking av alkohol for en enkeltanledning ,utenom store anledninger, kan kommunen kreve et gebyr på kr. 5800,- i 2023.

Ved store anledninger kreves det innlevering av omsetning per liter. Gebyret regnes da ut ifra satsene i alkoholforskriften § 6-2.

Bevillingsgebyr salgs- og skjenkebevillinger

Gebyret vil bli fakturert i ettertid.

Du kan klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker etter at du har mottatt vedtaket. Send klagen til Kontor for skjenkesaker i Bergen kommune, som igjen sender den videre til Statsforvalteren. Det er Statsforvalteren som behandler klagen.

Søknadsskjema skjenkebevilling for en enkelt anledning

 

Hvis du har skjenkebevilling og ønsker å skjenke utenfor ditt ordinære skjenkeareal kan du søke om utvidet skjenkeareal for en enkelt anledning.

Arealet du ønsker å benytte deg av må være i Bergen kommune.

Det er ingen gebyr på slike søknader.

For å søke om dette kan du gå inn her:

Søknad om utvidet skjenkeareal på eksisterende skjenkebevilling