Gå tilbake til:
Du er her:
Klimademonstrasjon på Torgallmenningen

Ikke-kommersielle lag, foreninger og organisasjoner i Bergen kommune kan søke om tilskudd til klima- og miljøtiltak. 

I 2020 er tilskuddet på til sammen 4.099.000 kroner. Tilskuddet skal medvirke til miljøvennlig og bærekraftig utvikling i Bergen i tråd med Grønn strategi.

Kriterier og vilkår

Prosjekter som støtter opp under målene i Grønn strategi vil bli prioritert. Dette kan for eksempel være prosjekter som reduserer bilbruk eller øker mer miljøvennlige reisevaner, reduserer forbruk eller reduserer effekten av et endret klima.

Det gis ikke støtte til prosjekter eller tiltak som Enova gir støtte til. Enova gir støtte til energitiltak i eksisterende eller nye bygg. Se under Finansiering på www.enova.no

Det gis heller ikke støtte til ladestasjoner. Det vises til støtteordningen for ladeinfrastruktur i borettslag og sameier

Om søknadsprosessen

Søknadsfrist

15. mai.

Saksbehandling

Vi vil komme med informasjon om forventet behandlingstid etter at bystyret har vedtatt retningslinjer for tilskuddsordningen.

Tildelinger fra kommunens klima- og miljøfond avgjøres av byrådet. Etter at det omsøkte tiltaket er gjennomført, skal det leveres inn rapport om prosjektet.

Klima- og miljøtilskudd