Gå tilbake til:
Du er her:
Klimademonstrasjon på Torgallmenningen

Lag og organisasjoner i Bergen kommune kan søke om tilskudd til klima- og miljøtiltak. NB: Tilskuddsordningen er ikke åpnet for 2020 ennå.

For 2019 var tilskuddet på til sammen 4.030.000 kroner. Tilskuddet skal medvirke til miljøvennlig og bærekraftig utvikling i Bergen i tråd med Grønn strategi.

Kriterier og vilkår

Målgrupper for tilskuddet er lag og foreninger. Det er ikke åpent for at privatpersoner kan søke.

Prosjekter som støtter opp under målene i Grønn strategi vil bli prioritert. Dette kan for eksempel være prosjekter som reduserer bilbruk eller øker mer miljøvennlige reisevaner, reduserer forbruk eller reduserer effekten av et endret klima.

Det gis ikke støtte til prosjekter eller tiltak som Enova gir støtte til. Enova gir støtte til energitiltak i eksisterende eller nye bygg. Se under Finansiering på www.enova.no

Det gis heller ikke støtte til ladestasjoner. Det vises til støtteordningen for ladeinfrastruktur i borettslag og sameier

Om søknadsprosessen

Søknadsfrist

Søknadsfrist for 2020 er ikke fastsatt, og det vil være mulig å søke om tilskudd etter at bystyret har vedtatt retningslinjer og kriterier for ordningen. Det følger av bystyrevedtak 23.10.19 at dette skal skje i første kvartal året etter kommunevalg.

Saksbehandling

Tildelinger av Bergen kommune sitt  klima- og miljøtilskudd avgjøres av byrådet. 
Støtte til prosjekter utbetales ved godkjennig av tilskudd. Rapport leveres i portalen der søknad ble sendt. Fristen for rapportering for 2019 er 1. februar 2020.

Har du spørsmål?

Kontakt Klimaseksjonen på e-post: klimaseksjonen@bergen.kommune.no.

Vis i kart

Besøksadresse: 
Lars Hilles gate 19 - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.

Klima- og miljøtilskudd