Gå tilbake til:
Du er her:
Klimademonstrasjon på Torgallmenningen

Lag og organisasjoner i Bergen kommune kan søke om tilskudd til klima- og miljøtiltak. For 2019 har tilskuddet fått en kraftig økning og er på til sammen 4.030.000 kroner. Tilskuddet skal medvirke til miljøvennlig og bærekraftig utvikling i Bergen i tråd med Grønn strategi.

Kriterier og vilkår

Målgrupper for tilskuddet er lag og foreninger. Det er ikke åpent for at privatpersoner kan søke.

Prosjekter som støtter opp under målene i Grønn strategi vil bli prioritert. Dette kan for eksempel være prosjekter som reduserer bilbruk eller øker mer miljøvennlige reisevaner, reduserer forbruk eller reduserer effekten av et endret klima.

Det gis ikke støtte til prosjekter eller tiltak som Enova gir støtte til. Enova gir støtte til energitiltak i eksisterende eller nye bygg. Se under Finansiering på www.enova.no

Det gis heller ikke støtte til ladestasjoner. Det vil derimot komme en støtteordning for ladestasjoner for borettslag og sameier i løpet av 2019. Følg med på kommunetorget eller Bergen kommunes nettsider.

Om søknadsprosessen

Søknadsfrist

Neste søknadsrunde har frist 15. februar 2019. Det vil være mulig å legge inn søknad fra 5. januar 2019.

Saksbehandling

Tildelinger av Bergen kommune sitt  klima- og miljøtilskudd avgjøres av byrådet. 
Støtte til prosjekter utbetales ved godkjennig av tilskudd. Rapport leveres i portalen der søknad ble sendt. Fristen for rapportering er 1. februar 2020.

Har du spørsmål?

Kontakt Klimaseksjonen

Vis i kart

Besøksadresse: 
Lars Hilles gate 19 - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.

Klima- og miljøtilskudd