Gå tilbake til:
Du er her:
Deler av båt med treverk og ledninger ligger på gresset

Forsøpling av natur og bymiljø kan være svært skjemmende, og i tillegg kan det avgi miljøgifter og skade dyr. Bergen kommune leder, støtter og deltar derfor i flere prosjekt med mål om å redusere mengden boss i naturen og bymiljø. Et utvalg av disse er presentert under.

Forsøpling er forbudt

Forsøpling, eller avfall på avveie,  er ulovlig etter foruresningsloven § 28. Den som har overtrådt forbudet skal sørge for nødvendig opprydding.  

Avfall på avveie  kan være  gjenstander eller deler av gjenstander som er kastet eller mistet, som for eksempel plastposer, flasker og lignende. Større gjenstander som båtvrak, bilvrak,  gamle hvitevarer og annet skrot omfattes også av forsøplingsforbudet.

Alvorlige tilfeller av forsøpling kan være straffbart etter foruresningsloven § 79. 

Bergen kommune er forurensningsmyndighet for forsøpling etter forurensningsloven, og følger opp forsøplingssaker i  kommunen.

 

 

Meld fra om forsøpling

Hvor du skal melde inn forsøplingen avhenger av hvor du finner det:

Er du i tvil kan du henvende deg til Bergen kommunes Vaktsentral, enten via Vaktsentralens nettsider eller på telefon  55 56 78 15.

Plastpatruljen

Plasttrålen taues etter båt
Plasttrålen i arbeid
Bilde: Kristin Hatlen, BME

Plastpatruljen gjennomførte i sommer sitt andre år med oppsamling av flytende boss i sentrumsnære viker og fjorder. Metoden er en flytende trål som trekkes etter en av redningsselskapets båter. Denne patruljerte noen dager i uken, sommeren gjennom.

I forbindelse med trålingen, samlet frivillige fra Naturvernforbundet boss på land og informerte båtfolket om hvordan de kan bli enda bedre miljøborgere.

Bergen kommune støtter initiativet og deltar sammen med Bergen og Omland Friluftsråd (BOF), Redningsselskapet, Bergen Havn og Clear Ocean.

Bossy & Gabby - Bergen kommunes rydderoboter

Bergen kommunes rydderoboter, Gabby & Bossy, samler kontinuerlig opp boss fra to områder i Bergen. Ved hjelp av undersug seiler flytende boss mot roboten, slik at det havner i en kurv som tømmes jevnlig.

I år vil Bergen kommune ha to roboter stående ute. En av dem står nå ved AdO. Den andre er på arbeidsutveksling til BOF (https://www.bof.no/).

Forlatte båter

Forlatt båt som ligger ufortøyd mellom buskas i fjæra
Forlatt båt i Steinsviken
Bilde: Kirsti Isdal, Bymiljøetaten

Forlatte båter kan også regnes som et forsøplingsproblem. Blir båten liggende uten vedlikehold vil den over tid gi utslipp til sjø. Den kan også være til sjenanse for de som bruker området. 

Du kan få utbetalt 1000 kroner når du leverer fritidsbåten til et lovlig avfallsmottak som båtvrak, gjennom Miljødirektoratets ordning for vrakpant. Les mer om Vrakpantordningen.

Det er svært viktig at båter hentes inn før de synker. En sunken båt kan potensielt gi store utslipp til miljøet og er mye mer ressurskrevende å hente opp. En båt som har sunket, står i fare for å synke, eller har synlig forurensing skal meldes inn til Brannvesenets nødnummer 110.

Urban Mikroplast

Urban Mikroplast er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune og NORCE, for kartlegging av kilder til spredning av mikroplast i bymiljø.

Prosjektet er støttet av Regionalt Forskningsfond Vest, og pågår fra 2018 til sommeren 2022.

Fokuset er på mikroplast fra vei, kunstgressbaner og lekeplasser, turstier, luft og bioslam. Ved å kartlegge kilder og omfang kan vi jobbe for løsninger som stopper eller reduserer spredningen.

Se nyhetssak om resultater fra studie om urbran mikroplast (nrk.no)

 

Hva kan DU gjøre?

Frivillig bossrydding - Ulike ordninger

To tomme flasker og annet boss i fjæra
Boss i fjæra
Bilde: Nina Blågestad

BIR leverer ut hansker og poser til strandrydding og tar i mot bosset dersom du har registrert aktiviteten i forkant. Les mer om strandrydding og hent skjema på BIR sine nettsider. 

Rydd Norge tilrettelegger for å starte egne ryddeaksjoner, bli med i allerede etablerte aksjoner eller melde inn behov for opprydding. Her er det også mulig å adoptere en bit av Norge som du får ansvaret for å holde ren.

Avfall i byrommet

Ikke overfyll bosspannene! Da er fugler og rotter på pletten for å dra avfallet utover, som deretter spres ved hjelp av vind og regnvann.

Se også BIRs smarte miljøtips.

Rydd Norge Vestland

Det er ikke forventet at alt boss på avveie skal ryddes av frivillige. Prosjektet Rydd Norge legger til rette for at kommersielle aktører skal kunne bidra, med støtte fra Handelens Miljøfond, også kjent som "plastposefondet".

Rydd Norge Vestland administreres av Bergen og Omegn Friluftsråd (BOF), og Bergen kommune ved Bymiljøetaten sitter i kontaktutvalget. De fem utvalgte aktørene er nå i gang med ryddingen. Se mer informasjon om Rydd Norge Vestland.

Elektriske sparkesykler

Som all annen elektronikk inneholder sparkesyklene miljøskadelige stoffer som kan lekke ut og gjøre skade - i sjøen, bekken, vannet eller i skogen.

Gjennom Bergen kommunes pilotprosjekt for elsparkesykler har vi avtaler med de fleste elsparkesykkelaktører i byen. Formålet med prosjektet er å legge til rette for at utleie av elsparkesykler er et positivt bidratt for miljø og innbyggerne i Bergen kommune, uten å være til hinder for allmenn bruk av kommunale gater, byrom og parker. Gjennom prosjektet har vi fått etablert en feilparkeringsapp. El-sparkesykler som er feilparkert eller ligger i naturen, kan enkelt meldes inn via appen «Feilparkering», som kan lastes ned fra App Store eller Google Play.