Bilde: BIR

Bergen kommune har laget en veileder for rett håndtering av hageavfall. Her får hageeiere veiledning i håndtering av hageavfall, og om hvordan vi kan hindre spredning av fremmede arter og plantesykdommer.

Hageavfall skal ikke kastes i naturen, men komposteres i egen hage eller i godkjente komposteringsanlegg.

Hageavfall som dumpes i friområder og natur regnes som forsøpling, og er ulovlig i hht. Forurensningsloven § 28. Bergen kommune kan pålegge hageeiere og beboere opprydding.

Dumping av hageavfall i natur er en stor kilde til spredning av fremmede arter og plantesykdommer, og kan forstyrre det naturlig plante- og dyrelivet. Det er også skjemmende, og skadedyr som rotter og brunsnegler trives godt i disse "villfyllingene".

 

Har du fremmede og svartelistet plantearter i hagen din, er det viktig at disse håndteres forsvarlig. Følgende arter skal håndteres som restavfall og destrueres ved forbrenning:

Hagelupin er en fremmed og skadelig art
Hagelupin er en fremmed og skadelig art
Bilde: Lauri Rantala
  • Parkslirekne
  • Kjempespringfrø
  • Kjempebjørnekjeks
  • Hagelupin
Fremmed og skadelig art, kjempespringfrø.
Fremmed og skadelig art, kjempespringfrø.
Bilde: Gunnhild Laxaa

Har du mindre mengder kan de pakkes i tette plastsekker og kastes med restavfallet. Ved større mengder leveres dette som restavfall på alle BIR sine miljøparker.

Alternativt kan plantematerialet legges i en stamp med kokende vann over slik at det dør før det komposteres.

Fremmed og skadelig art er også parkslirekne.
Fremmed og skadelig art er også parkslirekne.
Bilde: Sarah Skouen

Les mer om fremmede skadelige arter på Artsdatabanken sine sider.

 

Hageavfall skal som hovedregel komposteres i egen hage. Dette gir minst fare for spredning av fremmede hageplanter ut i naturen, og sluttresultatet gir god kompostjord til bruk som plantenæring. Kaldkompostering er vanligst, der hageavfallet legges i en haug eller i en enkel uisolert binge.

Levering av hageavfall til godkjent mottak

Hageavfallet kan også leveres til en av BIR sine miljøparker. Hageavfall kan leveres følgende steder:

  • Åsane, Salhusveien 49
  • Ytrebygda, Espehaugen 17

Miljøparken i Møllendalsveien tar ikke imot hageavfall. Merk at jord og stein ikke er hageavfall, og skal i egen container.

Slik kaldkomposterer du:

  1. Start med et luftig bunnlag av kvist eller grovt plantemateriale.
  2. Fyll på lagvis med plantemateriale og gammel kompost (eventuelt husdyrgjødsel eller hagejord).
  3. For best resultat bør lagene spas om og blandes et par ganger i året.
  4. Komposten er normalt klar til bruk etter et par år.