Gårdsparken

Rambjøra er et stort sammenhengende, idyllisk grøntområde like i nærheten av Nesttun, Paradis, Indre Sædal, Kringlebotn og Nattland. Lenger oppe i daldraget fra Myravatnet, ligger Bergendalen gård eller Gårdsparken, som eies av Bergen kommune.

Myravatnet
Myravatnet
Bilde: Ole Sandven

Grøntområdet kan nås med få minutters gange fra både Nesttun, Paradis, Indre Sædal, Kringlebotn og Nattland. Dette er et idyllisk turområde med et rikt plante- og dyreliv, et flott kulturlandskap sentralt i Bergen, og med aktiviteter for hele familien.

Beliggenhet: Fana bydel, ca. 10 min gange fra Paradis bybanestopp.

Parkering: Nei

Aktiviteter: Gratis fiske i vatnet etter gjedde og abbor, turveg fra Kringlebotn til Gårdsparken, nettverk av stier i hele området.

Gårdsparken
Gårdsparken
Bilde: Sarah Skouen
Vakkert kulturlandskap ved Gårdsparken.
Vakkert kulturlandskap ved Gårdsparken.
Bilde: Sarah Skouen

Gårdsparken ligger sentralt mellom boligområdene i Kringlebotn, Sædalen og Nedre Natland. Dette er en del av et større sammenhengende grøntområde som grenser til Rambjøra landskapsvernområde i sør. Natur- og kulturlandskapet bidrar i stor grad til områdets attraktivitet for friluftsliv, rekreasjon, lek og undervisning. Gården eies av Bergen kommune.

Ridebane ved Gårdsparken.
Ridebane ved Gårdsparken.
Bilde: Sarah Skouen

Beliggenhet: Fana bydel, ca. 10 min gange fra Paradis bybanestopp.

Parkering: Nei

Aktiviteter: Turveg fra Kringlebotn til Gårdsparken, nettverk av stier i hele området.

Landskapsvernområde
Rambjøra har status som landskapsvernområde, med Myravatnet sentralt i området (32 moh). Rambjøra innehar en unik kombinasjon av flere særegne naturtyper, med et rikt dyre- og planteliv.

Mangfoldig løvskog
Ovenfor vannet vokser rik edelløvskog med arter som ask, alm, eik og hassel. Flere av de grove eiketrærne regnes som verdifulle naturtyper grunnet det rike artsmangfoldet knyttet til trærne.

Undervisning
Rambjøra er et mye brukt turområde som også er viktig i undervisnings- og forskningssammenheng.

Tilgjengelig med rullestol
Landskapet er idyllisk og lett tilgjengelig, og også egnet for rullestolbrukere.

Kulturlandskap
Gamle steingarder, kjerreveier og rester etter utløer vitner om tidligere tiders bruk.