Turvei - helsesti ved Liavatnet i Åsane. Bilde: Kari Ingvaldsen.

Sammenhengende turvei og helsesti rundt hele Liavatnet i Åsane.

Liavatnet i Åsane.
Liavatnet i Åsane.
 
Informasjonstavle om fugleliv rundt vannet.
Informasjonstavle om fugleliv rundt vannet.
Bilde: Caroline Christie

I 2014 ble den opprinnelige turveien koblet sammen med en 400 meter lang turvei og helsesti på nordsiden av vannet. Veien er bygget som en vanlig 2,5 meter bred turvei med grusdekke, veibelysning og på deler av strekningen noe beplantning. Med myk kurvatur og god tilgjengelighet passer stien godt for rullestolbrukere. Over Dalaelven er det bygget en ny bro.

Helsesti

Turvei rundt Liavatnet i Åsane
Turvei rundt Liavatnet i Åsane
 

Prosjektet om helsesti innebærte å bygge en stripe med rullestein på siden av veien med den funksjon å gi et underlag for større kroppslige utfordringer. Rullesteinen er i forskjellige materialer med ulik grad av ujevnhet. Prosjektet innbefattet kun selve veien, og det er ikke tilrettelagt for bading.