Fredriksberg festning på Nordness. Bilde: Kari Ingvaldsen

Fredriksberg festning ligger vakkert til på høyden av Nordnes med tilkomst fra Haugeveien. Festningen er stengt om vinteren.  Riksantikvaren har registrert festningen som kulturminne av Nasjonal interesse.

Fredriksberg festning på Nordnes
Fredriksberg festning på Nordnes
Bilde: Kari Ingvaldsen

Fredriksberg festning har fått navnet sitt fra Kong Fredrik III av Danmark og Norge (Konge 1648-1670).

Fredriksberg festning på Nordnes
Fredriksberg festning på Nordnes
Bilde: Kari Ingvaldsen

Den opprinnelige planen for befestningen på Nordnes ble laget i 1640, men ikke før etter «Slaget på Vågen» 12. august i 1665 ble planene tatt frem for å realiseres. Som kjent stammer kanonkulen i veggen på Domkirken fra dette slaget. Sjøslaget skapte oppslutning om en solid befestning, som kunne beskytte byen, hele dens borgerskap, og deres verdier.

Arbeidene startet i 1667, og de opprinnelige byggverkene bestod hovedsakelig av tømmervegger, men med noen natursteinsbygg, der steinene var hentet fra gamle kirkeruiner. Festningen regnes som ferdigbygget i 1706. Festningen ble i sin samtid regnet som en meget god festning, med god kontroll over sjøen fra Nøstet til Sandviken. Festningen deltok i sin virketid aldri i stridshandlinger, og forsvaret la ned festningen som forsvarsverk i 1872, men flyttet ikke helt ut før i 1919.

Fredriksberg festning på Nordnes
Fredriksberg festning på Nordnes
Bilde: Kari Ingvaldsen

Under Andre Verdenskrig ble festningen okkupert av tyskerne, og de benyttet den blant annet som et ledd i luftvern-nettverket de bygget rundt byen.

Fredriksberg festning har også hatt funksjon i byens brannvern fra 1700-tallet, med god beliggenhet i forhold til brannvaktsfunksjonen. Viktigst var denne funksjonen i perioden 1905 – 1926, og det lille hvite utsiktstårnet står igjen fra denne perioden.

En annen viktig funksjon festningen har hatt er som Meteorologisk Institutts varslings- og målestasjon fra 1903 til 1985. Det bolighuset som står inne på festningen har opprinnelse fra 1700-tallet, men kan slik det står i dag, først og fremst tilskrives Meteorologisk Institutts aktivitet. Det samme gjelder den markante signalmasten som står sentralt i anlegget i dag.

Krutthuset ble bygget ca. år 1700. Opprinnelig hadde det torvtak, men fikk ca. 50 år senere skiferdekket tak. Inngangen har alltid vært på siden, men murene er blitt tykkere etter at de er blitt forsterket. Det har vært flere innganger og et vindu, men disse er blitt murt igjen. Bygget har hatt forskjellig anvendelse, blant annet som stall og vognskjul. Siden 1935 har bygget vært tilholdssted for Nordnæs Bataillon. Det pågår for tiden innvendige rehabiliteringsarbeider i bygget.

 

Festningen er bare åpen i sommerhalvåret, fra 18. mai til 1. Oktober. Portene på festningen er i sommerhalvåret åpne mellom klokken 07.00 til  19.00 for allmennheten. På grunn av høyden ned fra festningsmurene og eventuelt mangel på sikring, har ikke publikum tilgang til annet enn deler av uteområdene innenfor murene.