ekorn

Oppdager du et dyr som er åpenbart sykt eller skadet skal du hjelpe dyret så langt som mulig. Hjelpeplikten følger av dyrevelferdsloven, og hvis det er et viltlevende dyr er det i tillegg regler i viltforskriften. 

Se gjerne Miljødirektoratets veileder Hjelpe sykt eller skadet vilt

Det viktigste er å hjelpe dyret slik at det ikke lider. Hva som er nødvendig hjelp, kommer an på situasjonen og mulighetene du har. I flere tilfeller vil avliving være den beste hjelpen du kan gi.

I henhold til dyrevelferdsloven § 4 har alle som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, plikt til så langt som mulig å hjelpe dyret. Har en fugl en brukket vinge eller er alvorlig skadet, er det sjeldent noe annet som kan gjøres enn å avlive fuglen på en human måte for å hindre ytterligere lidelse. Ville dyr har det ikke godt i fangenskap og stress gjør at rehabilitering er lite aktuelt.

Dersom du ikke har kunnskap eller evne til å avlive dyret selv, kan en lokal veterinær avlive dyret uten kostnad for deg. Dersom du bringer dyret til veterinær, vil veterinæren få økonomisk kompensasjon fra staten for nødhjelp.  

Ved funn av skadet/syk rovfugl eller ugle ta kontakt med Rovfuglmottaket i Vestland fylke. Se informasjon Rovfuglmottaket i Vestland

Se også Miljødirektoratets nettsidesak “Hjelpe ville dyr - hva kan du gjøre?

Jeg har funnet en skadet fugl, hva gjør jeg?

Hvis du har funnet en skadet ugle eller annen rovfugl:

Ta kontakt med rovfuglmottaket i Vestland fylke. på mobil: +47 984 61 737, epost: rovfuglmottaket@gmail.com  Det krever egnet kompetanse å håndtere rovfugl på en god måte, og både veterinær, Mattilsynet og relevant fagkompetanse skal være involvert ved håndtering. 

Hvis den halter:

La fuglen være. En haltende fugl kan klare seg godt i naturen så lenge vingene fungerer.

Hvis skadet vinge:

Når en fuglevinge henger, kan det være flere årsaker til dette, og noen er forbigående. Foruten vingebrudd, kan det være snakk om en strekk, forgiftning eller hjernerystelse. I disse tilfellene kan det holde å gi den litt tid og se om den flyr av seg selv (kan ta 1 til 3 dager). Er vingen brukket har fuglen liten sjanse i naturen. Bring gjerne fuglen til veterinæren for nødhjelp.

Hvis alvorlig skadet:

Hvis den er så skadd at den åpenbart snart vil dø, kan du avlive den selv. Dette må du bare gjøre hvis du er sikker på at du klarer å gjøre det på en raskt og human måte. Alternativt kan du bringe fuglen til veterinær.

Fuglen er ringmerket, hva gjøre jeg?

Ringmerket fugl bærer på mye informasjon og det er viktig at ringmerker får beskjed.

Jeg har funnet en fugleunge som har falt ut av redet sitt og ikke kan fly. Hva gjør jeg?

Ikke ta fuglen med hjem. Enkelte fuglearter, som måke, trost og stær, er gjerne ut av redet før de kan fly. Foreldrene er i nærheten og passer på.

En fugl har kollidert i vinduet og ligger bevisstløs på bakken. Hva gjør jeg?

Legg den i en eske med luftehull på balkongen til den kvikner til. Slipp den deretter ut. Er det vinter og kaldt, kan du sette esken inne.

Katten min har tatt en fugl. Den lever fortsatt. Hva gjør jeg?

En fugl som har vært utsatt for bitt kan ha indre skader som ikke synes utenpå. Bring fuglen til veterinær for eventuell nødhjelp.

Jeg har funnet en morløs hjortekalv, hva gjør jeg?

Ikke rør den, moren er sannsynligvis like i nærheten. Kalven ligger og «trykker» for å skule seg. Forlat stedet slik at moren kan forenes med kalven sin. Moren kan forlate kalven slik i flere timer.

Jeg har pinnsvin i hagen, kan jeg mate de?

Pinnsvin skal ikke ha melk! Vil du hjelpe dem kan du eventuelt legge frem litt kattemat på en fast plass og/eller tilgang på vann i ekstremt tørre og varme perioder. Når det går mot vinter kan du også rake sammen noen fine løvhauger som vil kunne gi dem et lunt sted for overvintring.