Påkjørt hjort langs vegen

Flere tusen hjort blir påkjørt hvert år. Ta fareskiltene på alvor, avpass farten og vær ekstra oppmerksom på vinterstid. De fleste påkjørsler skjer nær skog og vassdrag. Ved sammenstøt med hjort i trafikken, meld alltid fra til Politiet på nr.02800, som vil koble inn fagkompetent viltkontakt. 

 

  • Få oversikt over eventuelle skadede personer og gi førstehjelp/kontakt 113 dersom akutt hjelp er nødvendig. 
  • Ring Politiet på 02800 (hele døgnet) og meld fra om påkjørselen (også om dyret tilsynelatende virket uskadd). 
  • Vent til politiet eller viltkontakt kommer på stedet, eller merk stedet for påkjørsel tydelig - dette for å kunne spore skadede dyr.  
  • Om mulig registrer følgende: alder og kjønn på dyret, i hvilken retning det eventuelt flyktet og hvorvidt dyret hadde synlige skader. 
  • Følg aldri etter et skadet dyr selv, det kan både være farlig og vanskeliggjøre ettersøkshundens arbeid. 

Se hjortevilt.no for mer informasjon om hjortevilt og trafikk. 

Hvis du er innblandet i et trafikkuhell, med eller uten skyld, skal du straks stanse og hjelpe personer og dyr som har kommet til skade. Denne plikten har også andre som er i nærheten eller som kommer til stedet hvis det er nødvendig.

Hvis du treffer på et dyr som åpenbart er syk, skadet eller hjelpeløst, skal du så langt det er mulig hjelpe dyret. Dersom dyret er fra et dyrehold eller er storvilt, skal eieren eller politiet varsles umiddelbart. Dersom det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt, kan den som påtreffer dyret avlive dette med det samme. Dyr fra dyrehold og storvilt skal ikke avlives i henhold til denne bestemmelsen dersom det lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller politiet innen rimelig tid.