Hjorten kan for noen være en uønsket gjest i hagen. Bilde: Maria Sjaavag

På senvinteren er hager meget fristende for sultne hjorter som søker mat av høy kvalitet. Vi i Bymiljøetaten gir deg tips om hvordan du kan unngå at hjort spiser opp hagen din. 

Lukt og smak har mye å si for hjortens matvalg, og sterkt luktende krydderplanter og planter fra løkfamilien vil hjorten ofte holde seg unna.

Generelt kan en også si at busker er tryggere å velge enn trær, fordi hjorten ikke så lett klarer å gnage på stammen og skadene begrenses. Av eviggrønne busker er buksbom en sikker "vinner", og Clematis er eksempel på en vakker og relativt sikker klatreplante.

Buksbom - eksempel på "hjortesikker" plante
Buksbom - eksempel på "hjortesikker" plante
Bilde: 1

Plages du mye med hjort i hagen, bør trær nesten alltid vernes, spesielt trær i ung alder. Dette kan for eksempel gjøres ved å beskytte stammen med netting eller gjerde.

Å gjerde inn hagen er det største tiltaket du setter i verk, men også det mest effektive dersom du gjør det riktig. Om du synes høye gjerder er skjemmede kan en løsning være å skjule mye av gjerdet med vegetasjon.

 

Hjortesenteret sine nettsider kan du se hvilke ulike hageplanter hjorten ikke vil spise, samt få andre tips.

UiO: Naturhistorisk museum har utarbeidet en liste over planter som rådyr i stor grad lar være i fred. Denne kan også gjelde for hjort.

På nettsiden til Hjortevilt kan du finne tips til luktstoffer rådyr/hjort ikke liker, med oppskrift på en luktblanding av chili og hvitløk!