I saksinnsyn kan du søke i Plan- og bygningsetatens elektroniske arkiv for plan- og byggesaker etter 2005. For private planer under arbeid har du direkte tilgang til dokumentene. For resten av det elektroniske arkivet, kan du be om innsyn ved å legge det til i bestillingen din, se oppskrift under.

Plan- og bygningsetaten tok i bruk et nytt saksbehandlingssystem i månedsskiftet april/mai 2022. 

Hva vil det si for deg som har saker til behandling hos oss?

Vi gjør oppmerksom på at de pågående sakene får nytt saksnummer. Ved henvendelser oppgi ditt nåværende saksnummer inntil videre. 

Innsyn i saker

I forbindelse med skiftet av arkivsystem, blir det opprettet et nytt dokument i hver sak med nytt saksnummer og referanseopplysninger fra det gamle systemet. Dokumentet er internt og inneholder ingen nye opplysninger. Det vil derfor ikke bli lagt ut for vanlig, offentlig innsyn, jf. offentleglova § 14.

Hvordan?

I løsningen kan du søke på saksnummer, fritekst (ord i sakstittel), adresse eller gårds- og bruksnummer for å finne dokumentene du er interessert i.

Eksempel – søk på gårdsnummer/bruksnummer 164/861

Eksempel på søk
 
Bilde:  

For å be om innsyn i dokumenter, velger du «Legg til i bestilling». Bestillingen inkluderer da alle filer som tilhører det aktuelle dokumentnummeret. Dersom du ønsker det, kan du videre legge til flere dokumenter, før du ber om innsyn ved hjelp av valget «Bestill innsyn». Se eksempel nedenfor.

Eksempel på bestilling
 
Bilde:  

Søk og bestill 

Søk og bestill i Saksinnsyn.

I tillegg til Saksinnsyn er følgende tjenester knyttet til innsyn i plan- og byggesaker.

Innsyn i egne byggesaker

Hjemmelshaver/eier har tilgang til eiendomsinformasjon på «Min side».

Bedrifter og organisasjoner får også tilgang til egne saker på «Min side». Per i dag gjelder dette kun saker etter 2005.

 

Byggesaker før 2005

Dersom du ikke er hjemmelshaver/eier eller part i sak, men ønsker tilgang til digitale filer fra byggesaker før 2005, benytter du deg av en av våre kart- og byggesaksbutikker: www.infoland.nowww.norkart.no eller www.eplassen.no

Våre produkter:

  • Komplett byggesak (søknad, kart, tegninger, vedtak, attester og eventuelle avtaler/erklæringer)
  • Bygningstegninger
  • Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

 

Digitalt planregister

Reguleringskart med bestemmelser finner du i digitalt planregister.

 

Seksjoneringssaker

Seksjoneringstillatelse kan bestilles i en av våre kart- og byggesaksbutikker: www.infoland.nowww.norkart.no eller www.eplassen.no

Retten til innsyn i kommunens arkiver er regulert av prinsippet om offentlighet. Hovedregelen er at alt arkivmateriale er fritt tilgjengelig for alle som ønsker innsyn. Det er likevel en del materiale du ikke får tilgang til.

Dette gjelder:

  • dokumenter med innhold man bør være varsom med å publisere på nett
  • dokumenter og tegninger som er unntatt offentlighet etter norsk lov
  • tegninger fra eiendommer der det står bygninger som er vurdert som sårbare (for eksempel skoler, idrettshaller og transformatorkiosker)

Dersom det står at dokumentet er unntatt, kan du sende en forespørsel om mulig innsyn til innsyn.byggesak@bergen.kommune.no. Gjelder dette bygninger som er vurdert som sårbare vil vi kreve erklæring fra hjemmelshaver.

For at vi skal kunne foreta søk i arkivene, trenger vi konkrete og klart avgrensede forespørsler.

Husk å oppgi telefonnummer, adresse og eventuell e-postadresse, slik at vi kan kontakte deg ved behov.