Gå tilbake til:
Du er her:

I saksinnsyn finner du dokumenter knyttet til plansaker og byggesaker for Bergen kommune.

Søk i arkiv

For at vi skal kunne foreta søk i arkivene, trenger vi konkrete og klart avgrensede forespørsler. Videre må du oppgi telefonnummer, adresse og eventuell e-postadresse, slik at vi kan kontakte deg ved behov.

Retten til innsyn i kommunens arkiver er regulert av prinsippet om offentlighet. Hovedregelen er at alt arkivmateriale er fritt tilgjengelig for alle som ønsker innsyn. Det er likevel en del materiale du ikke får tilgang til. Dette gjelder:

  • dokumenter med innhold man bør være varsom med å publisere på nett
  • dokumenter og tegninger som er unntatt offentlighet etter norsk lov
  • tegninger fra eiendommer der det står bygninger som er vurdert som sårbare (for eksempel skoler, idrettshaller og transformatorkiosker)

Dersom det står at dokumentet er unntatt, kan du be om innsyn ved å sende en epost til arkiv.byggesak@bergen.kommune.no. Vi vil kreve erklæring fra hjemmelshaver ved innsyn i eiendommer som har sensitiv informasjon.

Fremgangsmåter for innsyn

Der er til dels ulik fremgangsmåte for innsyn i plansaker og byggesaker.

Innsyn i egne byggesaker:

Hjemmelshaver/eier har tilgang til eiendomsinformasjon på «Min side».

Bedrifter og organisasjoner får også tilgang til egne saker på «Min side». Pr. i dag gjelder dette kun saker etter 2006.

 

Byggesaker etter 2005:

Dersom du ikke er eier/hjemmelshaver, men ønsker innsyn i byggesaker som krever oppslag i vårt digitale arkiv, ønsker vi at du benytter vårt bestillingsskjema 

 

Byggesaker før 2005:

Dersom du ikke er eier/hjemmelshaver eller part i sak, men ønsker tilgang til digitale filer fra eldre arkiv i byggesaker før 2005, benytter du deg av vår kart-og byggesaksbutikk www.infoland.no

Våre produkter:

  • Komplett byggesak (søknad, kart, tegninger, vedtak, attester og eventuelle avtaler/erklæringer)
  • Bygningstegninger
  • Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Plansaker:

Dokumenter opprettet etter 1.10.2016 kan nå leses direkte i saksinnsyn:

http://www3.bergen.kommune.no/innsynpb/

Dokumenter opprettet før 1.10.2016 bestilles via vårt skjema. Husk å oppgi saksnummer og dokumentnummer.

Reguleringskart med bestemmelser finner du i digitalt planregister.

Seksjoneringssaker:

Seksjoneringstillatelse kan bestilles i vår kart- og byggesaksbutikk www.infoland.no

 

Har du spørsmål?

Kontakt Plan- og bygningsetaten

Telefon kundesenter 55 56 63 10 

Besøksadresse: Johannes Bruns gate 12

Grunnet innstramminger i koronatiltak vil Plan- og bygningsetatens kundesenter i Autogården holde stengt fra og med 29. oktober inntil videre. Telefoner besvares som vanlig mellom klokken 08.00 og 15.00.