Gå tilbake til:
Du er her:

I saksinnsyn kan du søke i Plan- og bygningsetatens elektroniske arkiv for plan- og byggesaker etter 2005. For private planer under arbeid har du direkte tilgang til dokumentene. For resten av det elektroniske arkivet, ber du om innsyn i saksdokumenter via eget valg i løsningen, «Bestill innsyn».

Hvordan søke og bestille innsyn via saksinnsyn

I løsningen kan du søke på saksnummer, fritekst (ord i sakstittel), adresse eller gårds- og bruksnummer for å finne dokumentene du er interessert i.

Eksempel – søk på gårdsnummer/bruksnummer 164/861

Eksempel på søk
 
 

For å be om innsyn i dokumenter, velger du «Legg til i bestilling». Bestillingen inkluderer da alle filer som tilhører det aktuelle dokumentnummeret. Dersom du ønsker det, kan du videre legge til flere dokumenter, før du ber om innsyn ved hjelp av valget «Bestill innsyn». Se eksempel nedenfor.

Eksempel på bestilling
 
 

Søk i Saksinnsyn her.

Søk i saksinnsyn her

Trykk her for å søke i saksinnsyn. 

Andre kilder for innsyn

I tillegg til Saksinnsyn er følgende tjenester knyttet til innsyn i plan- og byggesaker.

Innsyn i egne byggesaker

Hjemmelshaver/eier har tilgang til eiendomsinformasjon på «Min side».

Bedrifter og organisasjoner får også tilgang til egne saker på «Min side». Per i dag gjelder dette kun saker etter 2006.

 

Byggesaker før 2005

Dersom du ikke er hjemmelshaver/eier eller part i sak, men ønsker tilgang til digitale filer fra byggesaker før 2005, benytter du deg av en av våre kart- og byggesaksbutikker: www.infoland.nowww.norkart.no eller www.eplassen.no

Våre produkter:

  • Komplett byggesak (søknad, kart, tegninger, vedtak, attester og eventuelle avtaler/erklæringer)
  • Bygningstegninger
  • Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

 

Digitalt planregister

Reguleringskart med bestemmelser finner du i digitalt planregister.

 

Seksjoneringssaker

Seksjoneringstillatelse kan bestilles i en av våre kart- og byggesaksbutikker: www.infoland.nowww.norkart.no eller www.eplassen.no

Generelt om innsyn i arkivet

Retten til innsyn i kommunens arkiver er regulert av prinsippet om offentlighet. Hovedregelen er at alt arkivmateriale er fritt tilgjengelig for alle som ønsker innsyn. Det er likevel en del materiale du ikke får tilgang til.

Dette gjelder:

  • dokumenter med innhold man bør være varsom med å publisere på nett
  • dokumenter og tegninger som er unntatt offentlighet etter norsk lov
  • tegninger fra eiendommer der det står bygninger som er vurdert som sårbare (for eksempel skoler, idrettshaller og transformatorkiosker)

Dersom det står at dokumentet er unntatt, kan du sende en forespørsel om mulig innsyn til arkiv.byggesak@bergen.kommune.no. Gjelder dette bygninger som er vurdert som sårbare vil vi kreve erklæring fra hjemmelshaver.

For at vi skal kunne foreta søk i arkivene, trenger vi konkrete og klart avgrensede forespørsler.

Husk å oppgi telefonnummer, adresse og eventuell e-postadresse, slik at vi kan kontakte deg ved behov.

Har du spørsmål?

Kontakt Plan- og bygningsetaten.

Telefonnummer til kundesenteret: 55 56 63 10

Besøksadresse: Johannes Bruns gate 12

Kundesenteret i Autogården i Johannes Bruns gate er åpent for besøkende fra kl. 08-14, og telefoner besvares fra klokken 08-15.