Du kan søke innsyn fra Bergen byarkiv i avsluttede eldre dokumenter og saker som gjelder byggesak og bygningshistorie, eiendom og oppmåling, regulering og plansak, statiske beregninger, infrastruktur og tekniske forhold. Les mer om det som er aktuelt for deg og hvor du skal henvende deg. 

For perioden 1899 til 2005 finnes byggesaksmapper, der saksbehandling etter plan- og bygningsloven ligger samlet på adresser. Det kan være flere mapper knyttet til en eiendom. Disse byggesaksmappene er digitaliserte. 

For å få tilgang til byggesaker etter 1899 er det viktig at du kontakter rett etat.

Før 1899 finnes byggesakene kun som innførsler i protokoller bevart ved Bergen byarkiv. Det finnes ikke byggetegninger før etter 1899. 

Digitaliserte byggesaker

Byggesaker fra 1899 - 2005 er digitaliserte og tilgjengelige for hjemmelshaver/eier via kommunens innloggingstjeneste Min Side/Min kommune. For informasjon om tilgang for borettslag, sameier eller firma, se Saksinnsyn eller ta kontakt med Plan- og bygningsetaten.

Dersom du ikke er hjemmelshaver/eier eller part i sak, men ønsker tilgang til digitale filer fra byggesaker før 2005, kan disse kjøpes i www.infoland.nowww.norkart.no eller www.eplassen.no Ønsker du tilgang til all digitalisert byggesaksdokumentasjon på en eiendom bestiller du produktet «Komplett byggesak». 

Byggesaksdokumentasjon fra de tidligere kommunene Arna, Laksevåg, Årstad, Åsane og Fana er noe begrenset fordi de ble underlagt bygningsloven senere enn bykommunen Bergen.

Dokumentasjon som ikke er skannet eller papirbaserte byggesaker

Ikke all dokumentasjon i byggesakene er digitalisert, som gjenpart av nabovarsel, korrespondanse, ikke-godkjente tegninger m.m. Bruk vårt bestillingsskjema dersom du trenger tilgang til ikke-skannet dokumentasjon i en byggesak. 

Det er også mulig å bestille de opprinnelige, papirbaserte byggesakene til gjennomsyn på vår lesesal. Presiser i henvendelsen at du ønsker tilgang til opprinnelig byggesak, ikke digitalisert byggesak. 

Byggesaker etter 2005

For innsyn i byggesaker etter 2005 kan du søke i Saksinnsyn som gir tilgang til Plan- og bygningsetatens elektroniske arkiv for plan- og byggesaker.

Studenter

Studenter som trenger tilgang til digitalisert byggesaksdokumentasjon i forbindelse med studiene, kan ta kontakt med byggesaksarkivet på epost:  Innsyn.byggesak@bergen.kommune.no

Begrensninger

Bygningsdokumentasjon er i all hovedsak offentlig. Unntak kan være plantegninger og tekniske tegninger for enkelte bygg som er unntatt offentlighet av sikkerhetsmessige årsaker etter offentlighetslovens § 24. For innsyn i dette må innsynsrever fremvise skriftlig tillatelse fra hjemmelshaver eller bruker. Personlige opplysninger i enkelte byggesaker kan også være unntatt offentlighet. 

I tillegg til byggesaker finnes det bygningsdokumentasjon i noen andre arkiver. 

Statiske beregninger og konstruksjonstegninger

For større bygg kan det finnes statiske beregninger og konstruksjonstegninger, både i eldre byggesaker og i arkivet etter Kommunens statiker og konsulent i jernbetong (senere Fagkontor for byggteknikk). Denne type dokumentasjon er ikke digitalisert, som regel heller ikke i byggesakene. Bruk vårt bestillingsskjema dersom du trenger statiske beregninger og/eller konstruksjonstegninger.

I en del tilfeller er disse bygningene registrert på en eldre adresse, eldre gårds- og bruksnummer, et stedsnavn eller byggherrens navn. Legg gjerne til slike opplysninger i bestillingsskjemaet dersom du har det. 

Arkitektarkiver

Bergen byarkiv oppbevarer en rekke arkiver etter arkitekter som har virket i Bergen. Arkivene kan inneholde både tegninger og annen dokumentasjon, deriblant andre typer tegninger enn det som finnes i byggesaksarkivet. Bruk vårt bestillingsskjema dersom du trenger tilgang til våre arkitektarkiver. 

I mange arkitektarkiver er prosjektene registrert på byggherrens navn, et stedsnavn, en eldre adresse eller lignende. Legg gjerne til slike opplysninger i bestillingsskjemaet dersom du har det.

Også vår samarbeidspartner ArkiVest oppbevarer arkitektarkiver på vegne av flere eksisterende arkitektkontor i Bergen. 

Eiendomsdokumentasjon ved Bergen byarkiv

Byarkivet oppbevarer en del eiendomsdokumentasjon, bl.a. i oppmålingsvesenets arkiv, som eldre grunnmålinger og målebrev. Vi har også grunnleieprotokoller fra 1700-tallet, samt ulike dokumenter om eiendommer som har vært i kommunens eie. Bruk vårt bestillingsskjema dersom du trenger tilgang til disse. 

Digitaliserte målebrev

Digitaliserte målebrev kan du bestille i kart- og byggesaksbutikker:  ww.infoland.nowww.norkart.no eller www.eplassen.no».

Tinglyste dokumenter 

Bergen byarkiv har ikke tinglyste dokumenter. Disse finner du på Digitalarkivet og hos Kartverket.

Før 1951 - Digitalarkivet

Tinglyste dokumenter før 1951 finnes på Arkivverkets nettside for digitalisert arkivmateriale Digitalarkivet. Der kan du få tilgang til eldre panteregistre og pantebøker, og bestille gratis grunnboksblad. Dette er dokumentasjon som oppbevares hos Arkivverket (bl.a. på Statsarkivet i Bergen).

Fra 1951 - Kartverket

Tinglyste dokumenter fra 1951 og fremover finnes hos Kartverket. På Kartverkets nettside kan du logge inn på Eiendom og se hva som er tinglyst på en eiendom, og du kan bestille kopier av tinglyste dokumenter. 

Gjeldende reguleringskart med bestemmelser finner du tilgjengelig i digitalt planregister. Der finner du også en del eldre reguleringsplaner.

Du kan også finne frem til reguleringsplaner via Bergen kommunes karttjeneste Bergenskart

Dersom du ikke finner reguleringsplanen du leter etter i digitalt planregister, kan det likevel finnes eldre reguleringsplaner ved Bergen byarkiv. Det kan også finnes utfyllende dokumentasjon til enkelte reguleringsplaner, f.eks. dokumenter i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen. Bruk vårt bestillingsskjema dersom du trenger opplysninger om reguleringsplaner m.m.

I arkivene ved Bergen byarkiv kan det finnes dokumentasjon om vei, vann, kloakk og andre tekniske forhold. Bruk vårt bestillingsskjema dersom du trenger opplysninger om dette.

Det historiske rørleggerarkivet med tegninger og rørleggermeldinger før 2000 er digitalisert. Tilgang gis av Bergen Vann

Du sender din henvendelse i bestillingsskjema. Les veiledningene over og informasjonen i skjemaet nøye før du fyller ut og sender. Det er nødvendig med konkrete og avgrensede forespørsler med mest mulig presis informasjon som har betydning for søket. Se digitalt skjema nederst. 

Skjema krever innlogging via ID-porten for å sikre enhetlig, oversiktlig og sikker utveksling av informasjon mellom deg og byarkivet. 

Når du har sendt bestillingen mottar du en kvittering med saksnummer. Dette nummeret bruker du ved ny henvendelse i pågående sak, se Oppfølging av tidligere sak nedenfor

Hvis du ikke har elektronisk ID eller ikke ønsker å bruke skjema, kan du sende innsynskravet som brev, på epost eller du kan ringe til oss. Se Kontakt. Du må ikke sende personsensitive opplysninger på epost. 

Bergen byarkiv utfører normalt ikke omfattende arkivundersøkelser, men finner frem aktuelt arkivmateriale som du kan gjennomgå på vår lesesal. 

Byarkivet vil behandle din henvendelse så fort som mulig. Svartid er avhengig av sakens kompleksitet og pågang. Skriv gjerne i kommentarfeltet dersom saken haster spesielt.

Tjenesten er i utgangspunktet gratis, men unntak finnes. Dette vil du få informasjon om i det enkelte innsynskrav.

Vi skanner etter gjeldende satser. I enkelte tilfeller kan det påløpe arkivavgift for bruk av arkivmateriale fra privat sektor. 

Bergen kommune ivaretar informasjonssikkerhet og personvern i henhold til reglene i personvernforordningen. Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Bergen byarkiv
Besøksadresse: Kalfarveien 82 
Telefon: 55 56 62 83 (kl. 9-15 alle hverdager)
e-post

Ved ny henvendelse i pågående sak kan du benytte skjemaet Oppfølging av tidligere sak.

Innsyn - Bygg, eiendom, regulering og tekniske forhold