Gå tilbake til:
Du er her:

Oppføring av skilt og reklame er søknadspliktig. Tidligere ble slike tiltak omfattet av skiltvedtektene til Bergen kommune. Disse vedtektene falt bort 01.07.2018. Sakene vurderes nå etter gjeldende kommuneplan og plan- og bygningsloven.

Vurderingsgrunnlag

Søknader om skilt og reklame vurderes etter kommuneplanens punkt 25, samt tilhørende vedlegg med utfyllende regler for skilt og reklame. I tillegg gjelder plan- og bygningsloven § 30-3 om skilt og reklameinnretninger, samt plan- og bygningsloven § 29-2 om visuelle kvaliteter.

Tillatelse gis normalt inntil videre eller for et bestemt tidsrom.

Unntak fra søknadsplikt

Enkelte mindre skilt og reklameinnretninger er unntatt fra søknadsplikten. Dette gjelder skilt- og reklameinnretninger inntil 3,0 m² som monteres flatt på vegg. Unntaket omfatter ikke montering av flere skilt- og reklameinnretninger på samme fasade.

Søknad om oppsett av skilt og reklame