Gå tilbake til:
Du er her:

Oppføring av skilt og reklame er søknadspliktig. Tidligere ble slike tiltak omfattet av skiltvedtektene til Bergen kommune. Disse vedtektene falt imidlertid bort 01.07.2018. Sakene vurderes nå etter plan- og bygningsloven.

Vurderingsgrunnlag

Hjemmelen for kommunene til å fastsette egne skiltvedtekter falt bort 01.07.2018, jf. plan- og bygningsloven § 34-2 (9). Bakgrunnen for dette er at bestemmelser om skilt skal tas inn i kommunens arealplaner. I påvente av ny kommuneplan vil søknader om skilt og reklame vurderes etter plan- og bygningsloven § 30-3 om skilt og reklameinnretninger, samt plan- og bygningsloven § 29-2 om visuelle kvaliteter.

Unntak fra søknadsplikt

Enkelte mindre skilt og reklameinnretninger er unntatt fra søknadsplikten. Dette gjelder skilt- og reklameinnretninger inntil 3,0 m² som monteres flatt på vegg. Unntaket omfatter ikke montering av flere skilt- og reklameinnretninger på samme fasade.

Har du spørsmål

Kontakt Plan- og bygningsetaten

Besøksadresse:
Johannes Bruns gate 12 – Kundesenteret er åpent alle hverdager fra klokken 08.00 til 15.00.

Pris

Tjenesten er gebyrbelagt.

Gebyrregulativ

Søknad om oppsett av skilt og reklame