Gå tilbake til:
Du er her:

Oppføring av skilt og reklame er søknadspliktig. Tidligere ble slike tiltak omfattet av skiltvedtektene til Bergen kommune. Disse vedtektene falt bort 01.07.2018. Sakene vurderes nå etter gjeldende kommuneplan og plan- og bygningsloven.

Vurderingsgrunnlag

Søknader om skilt og reklame vurderes etter kommuneplanens punkt 25, samt tilhørende vedlegg med utfyllende regler for skilt og reklame. I tillegg gjelder plan- og bygningsloven § 30-3 om skilt og reklameinnretninger, samt plan- og bygningsloven § 29-2 om visuelle kvaliteter.

Tillatelse gis normalt inntil videre eller for et bestemt tidsrom.

Unntak fra søknadsplikt

Enkelte mindre skilt og reklameinnretninger er unntatt fra søknadsplikten. Dette gjelder skilt- og reklameinnretninger inntil 3,0 m² som monteres flatt på vegg. Unntaket omfatter ikke montering av flere skilt- og reklameinnretninger på samme fasade.

Har du spørsmål?

Kontakt Plan- og bygningsetaten

Tlf.: 55566310

Besøksadresse:
Johannes Bruns gate 12.

I tråd med forsterkede smitteverntiltak i Bergen vil Plan- og bygningsetatens kundesenter være stengt fra og med 07. desember inntil videre. Telefoner besvares som vanlig mellom klokken 0800 og 1500. Vi beklager ulempen dette eventuelt medfører. 

Søknad om oppsett av skilt og reklame