Bekymringsmeldinger vedrørende ulovlige byggetiltak sendes til Plan- og bygningsetaten. Før du melder inn, anbefaler vi at du går gjennom sjekkpunktene under. Grad av ulovlighet avgjør hvor raskt vi kan behandle saken, og saker med fare for liv og helse blir prioritert først.

1. Snakk med naboen din først. Spør om naboen har fått tillatelse til det som bygges, eller om det som bygges er unntatt søknadsplikt etter plan- og bygningsloven.

2. Sjekk i saksinnsyn om det foreligger en byggesøknad knyttet til eiendommen og tiltaket. Dersom du finner dokumenter som du ønsker innsyn i kan du sende en e-post til innsyn.byggesak@bergen.kommune.no og be om å få tilsendt en kopi av dokumentet.

3. Sjekk om tiltaket er unntatt søknadsplikt.

4. Dersom tiltaket har fått tillatelse, og man ønsker å melde inn et avvik, skal det ikke meldes i dette skjemaet. Dette kan meldes til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Hos Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) kan man sjekke hva som ikke er søknadspliktig

https://dibk.no/bygge-selv/dette-kan-du-bygge-uten-a-soke/

 

Mener du at tiltaket fremdeles er ulovlig etter at du har gjort disse undersøkelsene, kan du melde inn forholdet til Plan- og bygningsetaten.

Dersom du mistenker at arbeidene er ulovlige og uten gitt tillatelse, melder du fra om ulovligheten via elektronisk skjema

Dersom Plan- og bygningsetaten finner ut at det dreier seg om en ulovlighet etter plan- og bygningsloven, oppretter vi en sak og kontakter eieren av eiendommen.

Vanlig brevpost sendes til

Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700
5020 Bergen

Etter at du har fylt ut skjemaet "Opplysninger om mulig ulovlig tiltak etter plan- og bygningsloven "og skjemaet er registrert hos oss, vil det bli opprettet en ny sak på din melding. Vi vil innen 4 uker sende et brev til eier hvor vi informerer om at vi har mottatt en bekymringsmelding, og vi vil samtidig sende deg et foreløpig svar etter forvaltningsloven § 11a).

Deretter blir saken prioritert ut fra alvorlighetsgrad og fordelt til en saksbehandler for videre oppfølging når vi har kapasitet til dette. Grad av ulovlighet på tiltaket, fare for helse, miljø og sikkerhet, samt saksmengde vil ha betydning for hvor raskt vi kan behandle saken.

Når saksbehandlingen starter, vil du få kopi av brev som blir utsendt dersom du har oppgitt din kontaktinformasjon. Du får ikke kopi av brev som sendes i saken dersom du har bedt om å få være anonym.  

Hva blir ikke fulgt opp?

For at bygningsmyndighetene skal følge opp ulovligheten, må tiltaket komme inn under plan- og bygningslovens bestemmelser. Dette vurderes av bygningsmyndighetene. 

Tiltak som er unntatt søknadsplikt vil ikke bli fulgt opp av bygningsmyndighetene. 

Kommunens vaktsentral har døgnåpent, og her kan du henvende deg ved akutte og kritiske feil. Dette kan for eksempel være støttemurer i svært dårlig forfatning, løse bygningsdeler som kan falle ned eller andre forhold som kan skade personer.

Telefon: 55 56 78 15,  e-post: vaktsentral@bergen.kommune.no

Meld fra om ulovlig tiltak etter plan- og bygningsloven