Hvit og rød søyle på fjellet med utsikt over fjorden

Kommunens fastmerkeregister består av varig merkede punkt i terrenget. Koordinatene er bestemt i et geodetisk system som brukes som grunnlag ved geografisk kartlegging og måling. 

Kommunens fastmerker i EUREF89 og NN2000 er fritt tilgjengelig i Bergenskart

Grunnriss: 
Bergen kommune benytter det offisielle referansesystemet EUREF89 

Høyde: 
Bergen kommune benytter det offisielle høydesystemet NN2000

Data for fastmerkene i EUREF89 og NN2000 er fritt tilgjengelig i Bergenskart

 

Fastmerkene i terrenget er merket med ulike varige merker som bolt, rør, fast polygonkasse (med bolt nede i kassen) og polygonspiker. Noen av fastmerkene brukes som orienteringspunkt. Disse er mer synlige innretninger som søyler, master, kirketårn, varder, bardunsignal, piper og lignende. Alle punktene er identifisert med et entydig nummer i fastmerkeregisteret.
 

Skjørstånipa
Søyle
Bilde: Seksjon Oppmåling 

Opplysninger om fastmerker i de offisielle referansesystemene EUREF89 og NN2000 er  fritt tilgjengelig i Bergenskart

Kvaliteten på fastmerkene er ulik ut i fra hvordan og når de har blitt opprettet. Vi har nivellerte punkt, GNSS-målte punkt, trigonometrisk bestemte punkt og transformerte punkt. Transformerte punkt er ikke nymålt i EUREF89 og/eller NN2000. De har derfor en kvalitet som kun kan brukes der det stilles mindre krav til nøyaktighet. Disse punktene er ikke tilgjengelig i Bergenskart

Fastmerker som kun har en godkjent verdi på høyden (NN2000) har bare en cirka plassering i Bergenskart 

Har du behov for data på fastmerker i tidligere koordinatsystem må du ta kontakt med Plan- og bygningsetaten

 

Kommunens fastmerker i EUREF89 og NN2000 er fritt tilgjengelig i Bergenskart

Bestilling av omfattende fastmerkeopplysninger fra register gjøres ved å sende en epost til Plan- og bygningsetaten. Bestillingen faktureres etter medgått tid.

Etablering av nye fastmerker utføres kun på skriftlig bestilling fra bedriftskunder. Etablering av nye fastmerker faktureres etter medgått tid.

I fastmerkeregisteret vårt har vi i tillegg til data i de offisielle referansesystemene også data fra det tidligere koordinatsystemet “Bergenshalvøen” (en variant av NGO1948) og høydesystemet Nordnes null (NN1954). Vi har også en del transformerte punkt som ikke er nymålt i EUREF89 og/eller NN2000. Kvaliteten på de transformerte  som kun kan brukes der det stilles mindre krav til nøyaktighet. Fastmerkeregisteret består av ca 16.000 fastmerker av ulik kvalitet.

  • Bestilling av fastmerker i tidligere referansesystem, eller transformerte punkt faktureres etter medgått tid

Sjekk ut gebyrregulativet vårt for priser: Gebyrforskrift 2024, Plan- og bygningsetaten

For bestilling; kontakt Kart- og oppmålingsavdelingen i Plan- og bygningsetaten 

Ta kontakt med Plan- og bygningsetaten