Gå tilbake til:
Du er her:

Kommunens fastmerkeregister består av varig merkede punkt i terrenget. Koordinatene er bestemt i et geodetisk system som brukes som grunnlag ved geografisk kartlegging og måling. Hos oss kan du bestille opplysninger om eksisterende fastmerker. 

Grunnriss og høydedata

Grunnriss: Bergen kommune har i dag et aktivt koordinatsystem (Euref89) på cirka 4000 punkt som brukes til vanlige oppmålingsformål. Vi har også data fra det gamle koordinatsystemet Bergenhalvøen, som består av ca 16000 fastmerker.

Høydedata: Bergen kommune fikk i 2017 et nytt høydesystem, NN2000. Vi har også data fra det gamle høydesystemet Nordnes null (NN1954).

Hvordan ser et fastmerke ut?

Fastmerkene i terrenget er merket i form av bolt, rør, fast polygonkasse og polygonspiker. Noen fastmerker brukes som orienteringspunkt. Dette er søyler, master, kirketårn, varder, bardunsignal, piper og lignende. Alle punktene er identifisert med et entydig nummer i et fastmerkeregister.

Kvaliteten på fastmerkene er forskjellig. Vi har såkalt nivellerte punkt, GPS-målte punkt, trignometrisk bestemte punkt og transformerte punkt. Transformerte punkt er ikke nymålt i Euref89 og/eller NN2000, og har en kvalitet som kun kan brukes der det stilles mindre krav til nøyaktighet.

Slik bestiller du opplysninger om eksisterende fastmerker

Skriftlig henvendelse enten på e-post eller brev til Plan- og bygningsetaten. 

E-post: postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Eller som brev til:

Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700
5020 Bergen

Pris

  • Begrensede fastmerkeopplysninger fra register faktureres ikke.
  • Omfattende fastmerkeopplysninger fra register faktureres etter medgått tid.
  • Etablering av nye fastmerker kun på skriftlig bestilling fra bedriftskunder. Etablering av nye fastmerker faktureres etter medgått tid

Sjekk ut gebyrregulativet vårt for priser: Gebyrregulativet 2021, Plan- og bygningsetaten

Dersom du er i tvil om din henvendelse gjelder begrensede eller omfattende opplysninger, kan du kontakte Kart- og oppmålingsavdelingen i Plan- og bygningsetaten: postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no.