Gå tilbake til:
Du er her:

Gebyrer innen plansaker, byggesaker, delesaker, seksjonering og oppmålingssaker vedtas hvert år av Bergen bystyre. Her finner du Plan- og bygningsetatens gebyrregulativ for 2022, og en gebyrkalkulator der du kan beregne kostnader for din sak. 

Pris (gebyrregulativ 2022)

Gebyrregulativet 2022 for Plan- og bygningsetaten ble vedtatt av Bergen bystyre 15. desember 2021. Gjeldende fra 1. januar 2022.

Det beregnes ikke mva. på gebyrene, da omsetning av tjenester som ledd i offentlig myndighetsutøvelse er unntatt fra loven.

Tidligere gebyrregulativ finner du her:

Gebyrkalkulatoren

Gebyrkalkulatoren finner du her.

Den viser hva ulike produkter og tjenester vil koste deg.

Den er delt inn i

  • bygge- og delesaker
  • private planforslag
  • oppmåling og seksjonering

Under fanen "Beregn kostnader" finner du produktlisten. Der velger du de produktene og tjenestene du ønsker.

Noen produkter krever at du angir verdier som antall boenheter, antall kvadratmeter eller lignende.

Når du har valgt produkt og eventuelt angitt verdi, bruk "Legg til"-knappen for å få beregnet prisen.

Priser tilknyttet vann og avløp

Hvor mye du betaler i vann- og avløpsgebyr, henger sammen med størrelsen på boligen din.

Les mer her

barn pusser tennene
I Bergen kan vi pusse tennene i rent vann levert fra Bergen Vann

Lover og retningslinjer

Gebyrene har hjemmel i plan- og bygningsloven § 33-1,
matrikkelloven § 32, eierseksjonsloven § 15 og forurensningsloven § 52a

Gebyrregulativet er en forskrift fastsatt av Bystyret og kan ikke påklages. Anvendelsen av regulativet kan i henhold til forvaltningsloven påklages til Fylkesmannen i Vestland.

Gebyrkalkulator