Gå tilbake til:
Du er her:

Gebyrer innen plansaker, byggesaker, delesaker, seksjonering og oppmålingssaker vedtas hvert år av Bergen bystyre. Her finner du Plan- og bygningsetatens gebyrregulativ for 2020, og en gebyrkalkulator der du kan beregne kostnader for din sak.       

Pris (gebyrregulativ 2020)

Gebyrregulativet 2020 for Plan- og bygningsetaten ble vedtatt av Bergen bystyre 18. desember 2019. Gjeldende fra 1. januar 2020.

 

 

Gebyrkalkulatoren

Gebyrkalkulatoren viser hva ulike produkter og tjenester vil koste deg.

Den er delt inn i

  • bygge- og delesaker
  • private planforslag
  • oppmåling og seksjonering

Under fanen "Beregn kostnader" finner du produktlisten. Der velger du de produktene og tjenestene du ønsker.

Noen produkter krever at du angir verdier som antall boenheter, antall kvadratmeter eller lignende.

Når du har valgt produkt og eventuelt angitt verdi, bruk "Legg til"-knappen for å få beregnet prisen.

Gebyrkalkulator

 

Har du spørsmål?

Kontakt Plan- og bygningsetaten

Besøksadresse:

Johannes Bruns gate 12 – Kundesenteret er åpent alle hverdager fra klokken 08.00 til 15.00. 

Vi tilbyr gratis veiledning ved oppmøte eller på telefon. 

NB! Grunnet koronarestriksjoner er kundesenterets ekspedisjon i Johannes Bruns gate for tiden stengt, men vi besvarer telefonhenvendelser som vanlig på 55 56 63 10. 

Lover og retningslinjer

Gebyrene har hjemmel i plan- og bygningsloven § 33-1,
matrikkelloven § 32, eierseksjonsloven § 15 og forurensningsloven § 52a

 

Gebyrregulativet er en forskrift fastsatt av Bystyret og kan ikke påklages. Anvendelsen av regulativet kan i henhold til forvaltningsloven påklages til Fylkesmannen i Vestland.

Gebyrkalkulator