Gå tilbake til:
Du er her:

Gebyrer innen plansaker, byggesaker, delesaker, seksjonering og oppmålingssaker vedtas hvert år av Bergen bystyre. Her finner du Plan- og bygningsetatens gebyrregulativ for 2021, og en gebyrkalkulator der du kan beregne kostnader for din sak.       

Pris (gebyrregulativ 2021)

Gebyrregulativet 2021 for Plan- og bygningsetaten ble vedtatt av Bergen bystyre 16. desember 2020. Gjeldende fra 1. januar 2021.

 

 

 

Tidligere gebyrregulativ finner du her:

 

Gebyrkalkulatoren

Gebyrkalkulatoren viser hva ulike produkter og tjenester vil koste deg.

Den er delt inn i

  • bygge- og delesaker
  • private planforslag
  • oppmåling og seksjonering

Under fanen "Beregn kostnader" finner du produktlisten. Der velger du de produktene og tjenestene du ønsker.

Noen produkter krever at du angir verdier som antall boenheter, antall kvadratmeter eller lignende.

Når du har valgt produkt og eventuelt angitt verdi, bruk "Legg til"-knappen for å få beregnet prisen.

 

NB! Gebyrkalkulatoren for gebyrregulativet 2021 blir oppdatert  4. januar 2021. Den som ligger her nå, viser til gebyrregulativet for 2020. 

Gebyrkalkulator

 

Har du spørsmål?

Kontakt Plan- og bygningsetaten

Besøksadresse:

Johannes Bruns gate 12 

Telefon kundesenter: 55 566310

I tråd med forsterkede smitteverntiltak i Bergen vil Plan- og bygningsetatens kundesenter være strengt fra og med 8. februar inntil videre. Telefoner besvares som vanlig melom klokken 08.00 og 15.00.

 

 

Lover og retningslinjer

Gebyrene har hjemmel i plan- og bygningsloven § 33-1,
matrikkelloven § 32, eierseksjonsloven § 15 og forurensningsloven § 52a

 

Gebyrregulativet er en forskrift fastsatt av Bystyret og kan ikke påklages. Anvendelsen av regulativet kan i henhold til forvaltningsloven påklages til Fylkesmannen i Vestland.

Gebyrkalkulator