Gå tilbake til:
Du er her:

Ved teknisk grensepåvisning klargjør vi eiendommens allerede eksisterende grenser.

Grensene blir ikke justert eller endret.

Hvem kan be om teknisk grensepåvisning, og hvordan bestiller du?

Oppmålingstjeneste/teknisk grensepåvisning kan rekvireres av:

  • Grunneier/hjemmelshaver
  • Fester
  • Rettighetshaver

Dersom du ønsker å bestille en teknisk grensepåvisning må du benytte bestillingsskjemaet på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at denne tjenesten er ikke en prioritert oppgave ved Kart- og oppmålingsavdelingen. Det kan derfor ta rundt 3-4 uker fra man bestiller til oppdraget blir utført.

Dette er en oppgave som også kan utføre av private landmålingsfirma

 

Øvrig informasjon

Grensene som skal påvises må tidligere være innmålt/koordinatorbestemt med tilfredsstillende nøyaktighet. Dette står i målebrev, matrikkelbrev eller lignende.

Grensepunktet merkes i terrenget med spraymaling, peler el. av Kart- og oppmålingsavdelingen i Plan- og bygningsetaten. Naboer kalles ikke inn av oss.

Grensepunktet merkes IKKE med offentlig godkjent grensemerker. Dersom du ønsker å få merket grensepunktet med offentlig godkjent grensemerke må det avholdes en oppmålingsforretning. Du finner mer informasjon om oppmålingsforretning her;  Bergen kommune - Oppmålingsforretning

Brukervideo for bruk av Bergenskart ved påvisning av eiendomsgrenser

Tjenesten Bergenskart kan kanskje svare på noen spørsmål du lurer på. Her kan du se en brukervideo om Eiendomskart:

Du kan trykke på tittelen på videoen for å se den på Youtube. Der finner du i tillegg en liste over hvilke temaer som tas opp og kan trykke deg inn på det du lurer på. Denne listen finner du rett under videoen. 

Du kan se flere videoer på Bergenskart.  

Pris

Teknisk grensepåvisning faktureres etter medgått tid, eller etter avtale.

Minstepris for oppdrag er kr. 4.600 inkludert moms. Dette inkluderer 2 timer

innearbeid og 2 timer utearbeid. Per ekstra time med utearbeid betales kr.

1.400 inkludert moms.

Per ekstra time med innearbeid betales kr. 900,- inkludert moms. 

Henvendelse/bestilling av oppmålingstjenester

Nyttig innhold