Gå tilbake til:
Du er her:

Ved teknisk grensepåvisning klargjør vi eiendommens allerede eksisterende grenser.

Grensene blir ikke justert eller endret.

Hvem kan be om teknisk grensepåvisning, og hvordan bestiller du?

Oppmålingstjeneste/teknisk grensepåvisning kan rekvireres av:

  • Grunneier/hjemmelshaver
  • Fester
  • Rettighetshaver

Se skjema for bestilling av teknisk grensepåvisning/oppmålingstjenester

 

Sendes til

postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Størrelsen på e-post inkludert vedlegg må ikke overstige 20 Mb.

 

Eller til:

Plan- og bygningsetaten

Postboks 7700

5020 Bergen

Øvrig informasjon

Grensene som skal påvises må tidligere være innmålt/koordinatorbestemt

med tilfredsstillende nøyaktighet. Dette står i målebrev, matrikkelbrev eller lignende.

 

Grensene merkes i terrenget med spraymaling, peler el. av Kart- og oppmålingsavdelingen i Plan- og bygningsetaten. Naboer kalles ikke inn av oss.

Pris

Teknisk grensepåvisning faktureres etter medgått tid, eller etter avtale.

Minstepris for oppdrag er kr. 4.600 inkludert moms. Dette inkluderer 2 timer

innearbeid og 2 timer utearbeid. Per ekstra time med utearbeid betales kr.

1.400 inkludert moms.

Har du spørsmål?

Kontakt Plan- og bygningsetaten

Besøksadresse:

Johannes Bruns gate 12 - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.

Henvendelse om oppmålingstjenester