Kart over Bergen sentrum

Ved teknisk grensepåvisning påviser vi eiendommens allerede eksisterende grenser ut i fra data hentet fra Matrikkelen

Grensene blir ikke justert eller endret.

Teknisk grensepåvisning kan kun utføres dersom eiendomsgrensene er nøyaktig innmålt tidligere.  

Grensene som skal påvises må tidligere være innmålt/koordinatorbestemt med tilfredsstillende nøyaktighet. Dette er oppgitt i målebrevet, matrikkelbrevet eller lignende.

Grensepunkt merkes i terrenget med spraymaling, peler eller likende. Naboene blir ikke varslet av oss.

Grensepunkt merkes IKKE med offentlig godkjent grensemerker. Dersom du ønsker å få merket grensepunkt med offentlig godkjent grensemerke må det avholdes en oppmålingsforretning. Du finner mer informasjon om oppmålingsforretning her;  Oppmålingsforretning

Dersom grensene ikke er innmålt/koordinatbestemt med tilfredsstillende nøyaktighet tidligere kan grensen klarlegges ved at det avholdes en oppmålingsforretning. Du finner mer informasjon om oppmålingsforretning her;  Oppmålingsforretning

Dersom det står i rammetillatelsen, som du har mottatt fra Byggesaksavdelingen, at eiendomsgrensene må klarlegges før du kan søke om igangsettingstillatelse for tiltaket,  så er det en oppmålingsforretning du må rekvirere. Du finner mer informasjon om oppmålingsforretning her;  Oppmålingsforretning

Teknisk grensepåvisning kan bestilles av:

  • Grunneier/hjemmelshaver
  • Fester
  • Rettighetshaver

Dersom du ønsker å bestille en teknisk grensepåvisning må du benytte bestillingsskjemaet på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at denne tjenesten er ikke en prioritert oppgave ved Kart- og oppmålingsavdelingen. Det kan derfor ta noe tid fra man bestiller til oppdraget blir utført.

Dette er en oppgave som også kan utføres av et privat landmålingsfirma.

 

Teknisk grensepåvisning faktureres etter medgått tid, eller etter avtale.

Minstepris for oppdrag er kr. 5.250,- inkludert moms. Dette inkluderer 2 timer innearbeid og 2 timer utearbeid. 
Per ekstra time med utearbeid betales kr. 1.600,- inkludert moms
Per ekstra time med innearbeid betales kr. 1.025,- inkludert moms
 

Brukervideoen for bruk av eiendomskartet i Bergenskart kan kanskje svare på noen spørsmål du lurer på. Her kan du se en brukervideo om Eiendomskart:

Du kan trykke på tittelen på videoen for å se den på Youtube. Der finner du i tillegg en liste over hvilke temaer som tas opp og kan trykke deg inn på det du lurer på. Denne listen finner du rett under videoen. 

Du kan se flere videoer på Bergenskart.  

Henvendelse/bestilling av oppmålingstjenester

Nyttig innhold