Gå tilbake til:
Du er her:
Hovedplan

Hovedplan for vannforsyning og Hovedplan avløp og vannmiljø sier hvordan vi skal jobbe for å forvalte vannressursene i Bergen på en god og bærekraftig måte.

Hovedplan for vannforsyning 2019-2028

Planen viser status for vannforsyningen, langsiktige målsettinger og tiltak for å nå målene. Den angir nødvendige initiativ for å oppfylle drikkevannsforskriften og hvordan vi vil bedre forsyningssikkerheten ved å styrke samkjøringsmulighetene mellom bydelene. Fornying av eksisterende anlegg er også en viktig del av planen.

 

Hovedplan for avløp og vannmiljø 2019- 2028

Hovedplan for avløp og vannmiljø 2019–2028 presenterer status for tilstanden i vannforekomstene og for avløpshåndteringen og det settes mål og angis forslag til tiltak for virksomheten. Viktige prioriteringer i perioden vil blant annet være klimatilpasning, tilrettelegging for god badevannskvalitet og fornying av eksisterende anlegg.