Gå tilbake til:
Du er her:

I skolens sommerferie arrangerer Bergen kommune sommerleirer for elever med funksjonshemming, utviklingshemming eller lære- og lesevansker ved Hålandsdalens leirskole i Bjørnafjorden kommune.

Sommerleirene i Hålandsdalen gjennomføres dersom smittesituasjonen tilsier at dette er forsvarlig.

For hvem gjelder tilbudet?

Hensikten med leiren er å gi elevene et ferieopphold med sommeraktiviteter under trygge forhold, samt mulighet til å treffe nye venner.

Deltakerne må dele rom med andre elever.

Det er et mål at alle søkere som fyller kriteriene skal få tilbud om plass.

Kriterier for å delta

Sommerleiren er for elever på 2. - 10. klassetrinn som er bosatt i Bergen kommune.

Elever i 1. klasse kan ikke søke på Bergen kommunes sommerleire.

Litt om leiroppholdet:

  • Hålandsdalen leirskole engasjerer alle lederne på leirene selv

  • Lederne er unge studenter uten spesifikke fagkunnskaper

  • Som følge av dette vil ingen fagpersoner være tilstede for å ivareta elever som må ha fagpersonal for å kunne reise, enten dette gjelder medisinske, adferdsmessige eller pleiemessige forhold

  • Det er ikke våken nattevakt på leirene.

  • Lederne sover på andre rom, men likevel i nærheten av elevene

  • Leirene passer best for elever som kan dele leder og rom med andre elever

Slik søker du

Informasjon og søknadsskjema får du på skolen.

Søknadsfrist: Fredag  19.februar 2021

Søknader skal leveres eller sendes til elevens skole.

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett