Gå tilbake til:
Du er her:

I skolens sommerferie arrangerer Bergen kommune sommerleirer for elever med funksjonshemming, utviklingshemming eller lære- og lesevansker ved Hålandsdalens leirskole i Bjørnafjorden kommune.

Sommerleirene i Hålandsdalen gjennomføres dersom smittesituasjonen tilsier at dette er forsvarlig.

For hvem gjelder tilbudet?

Hensikten med leiren er å gi elevene et ferieopphold med sommeraktiviteter under trygge forhold, samt mulighet til å treffe nye venner.

Deltakerne må dele rom med andre elever.

Det er et mål at alle søkere som fyller kriteriene skal få tilbud om plass.

Kriterier for å delta

Sommerleiren er for elever på 2. - 10. klassetrinn som er bosatt i Bergen kommune.

Elever i 1. klasse kan ikke søke på Bergen kommunes sommerleire.

Litt om leiroppholdet:

  • Hålandsdalen leirskole engasjerer alle lederne på leirene selv

  • Lederne er unge studenter uten spesifikke fagkunnskaper

  • Som følge av dette vil ingen fagpersoner være tilstede for å ivareta elever som må ha fagpersonal for å kunne reise, enten dette gjelder medisinske, adferdsmessige eller pleiemessige forhold

  • Det er ikke våken nattevakt på leirene.

  • Lederne sover på andre rom, men likevel i nærheten av elevene

  • Leirene passer best for elever som kan dele leder og rom med andre elever

Slik søker du

Informasjon og søknadsskjema får du på skolen.

Søknadsfrist: Fredag  19.februar 2021

Søknader skal leveres eller sendes til elevens skole.