Gå tilbake til:
Du er her:
Ladestasjon

Bedrifter som skal oppgradere eller etablere infrastruktur for lading av elektriske varebiler kan søke tilskudd. El-varebilen må være i daglig drift. 

Kriterier og retningslinjer

Kriterier for å søke

  • Bedrifter registrert i Bergen kommune kan søke. Det er en forutsetning at bedriften/enkeltmannsforetaket er registrert i enhetsregisteret (Brønnøysundregisteret).
  • Privatpersoner, statlige byggeiere, kommunale aktører og borettslag/sameier kan ikke søke. Parkeringsselskap kan ikke søke om støtte.
  • Bedriften må søke og få innvilget støtte før materialer og tjenester bestilles, og før avtaler/kontrakter inngås med leverandør. Dersom det er behov for utredning av el-anlegget oppfordres søker til å kontakte en ekstern rådgiver før man søker om tilskudd.

Retningslinjer for tilskuddsordningen

  • Tilskuddet utgjør maksimalt 30 % av godkjente kostnader, begrenset til maks 15 000 kroner per ladepunkt. Hver bedrift kan få tilskudd til oppgradering/etablering av infrastruktur til maksimalt 10 ladepunkter.
  • Ordningen gjelder kun bedrifter som skal benytte ladestasjonene til egne varebiler. 
  • Det gis kun tilskudd til nødvendig oppgradering/etablering av infrastruktur for å legge til rette for etablering av ladestasjoner. Det gis ikke tilskudd til selve ladestasjonen på den enkelte parkeringsplass.
  • Kostnader til ekstern rådgivning og prosjektering kan inkluderes i de tilskuddsberettigede kostnadene. 
  • Kun faste installasjoner som bedriften selv eier støttes.
  • Tilskuddet skal ha en utløsende effekt for gjennomføring av tiltaket, og arbeidene må derfor ikke settes i gang før det er gitt tilsagn om tilskudd.

Bymiljøetaten forbeholder seg retten til å gjennomføre tilsyn i etterkant.

Slik søker du

Søknad sendes gjennom Bergen kommune sin tilskuddsportal. Her må du opprette ny bruker hvis det er første gang du søker tilskudd fra kommunen. Sammen med søknaden må du legge ved pristilbud fra leverandør hvor kostnader til ladeinfrastrukturen fremgår.

Behandlingstid

Alle søknader mottatt innen 31. juli kan forvente svar i løpet av august. Etter dette kan en forvente en saksbehandlingstid på 3 uker.

Frist for å søke

Du kan søke hele året. Tilskudd gis etter førstemann til mølla prinsippet etter de som oppfyller kriteriene.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen tre uker fra du har mottatt vedtaket. Du må begrunne klagen og sende den til bymiljoetaten@bergen.kommune.no

 

 

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune følger gjeldende lover og regler ved innsamling av personopplysninger via elektroniske skjema. Overføring av opplysninger mellom din datamaskin og kommunens maskiner går over sikre datalinjer. Kommunen ber kun om opplysninger som er nødvendige for å behandle henvendelsen.

Du kan lese mer om personvern og informasjonssikkerhet her.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om ordningen kan du kontakte Bymiljøetaten.

E-post: bymiljoetaten@bergen.kommune.no

Telefon: 55 56 56 90

 

Til søknadsskjema