Gå tilbake til:
Du er her:
Elsparkesykler fra Voi og Wind på parkeringsområde i Chr Michelsens gate. Foto: Andrew Buller

Bergen kommune er i gang med pilotprosjekt om regulering av utleie av elsparkesykler. Operatørene Bird, Bolt, Voi, Wind og Tier deltar i prosjektet, mens Ryde har valgt å stå utenfor samarbeidet, og forholder seg ikke til kommunens retningslinjer.

Slik bruker du elsparkesykler

For å bruke elsparkesykler må du laste ned en app fra den eller de operatørene du ønsker å benytte deg av og registrere deg. Følg instruksjonene i appen. Operatørene bestemmer prisen.

Trafikkreglene er de samme for elsparkesykler som for ordinære tråsykler, skriver regjeringen på sine nettsider. Dette innebærer at det er lov å benytte elsparkesykler på fortau, gangveier og i gågater, men fotgjerngernes hensyn veier tyngst. Er det trangt om plassen på fortauet, må du enten fortsette kjøreturen i veibanen eller leie sykkelen på fortauet. Elsparkesyklister må passe på at de ikke er verken til fare eller hinder for fotgjengerne. Ta hensyn ved å passere de gående med lav fart og god avstand. 

Kommunen har definert soner med redusert hastighet, for eksempel i områder med mange fotgjengere. Her vil du oppleve at elsparkesykkelen ikke går fortere enn den fastsatte fartsgrensen. Kommunen har også definert områder hvor du ikke kan kjøre elsparkesykkelen. Beveger du deg inn i en slik sone, vil motoren gradvis slå seg av.

Det er ikke krav om bruk av hjelm på elsparkesykkel, men vi anbefaler alle å bruke dette for å styrke sikkerheten.

Parkering av elsparkesykler

Hovedregelen for parkering av elsparkesykler er at den ikke skal stå til hinder eller ulempe for andre. Men hva er god parkering? 

  • bruk oppmerkede parkeringsområder
  • følg anvisninger i elsparkesykkelappen du bruker. I soner med parkering forbudt (for eksempel i parker og langs vann) får du ikke avsluttet turen. 
  • bruk møbleringssonen (bilde)
  • unngå parkering på smale fortau
P-symbol på bakken og symbol for elsparkesykkel
 
Bilde: Annbjørg Hauvik

For indre sentrumssone gjelder egne regler. Her er det kun lov til å parkere på oppmerkede arealer. Se etter symbolet på bildet til høyre. 

Meld fra om feilparkering

Ikonet til appen feilparkering
Se etter appen Feilparkering.
Bilde: Nivel AS

Bergen kommune har i samarbeid med Nivel AS fått utviklet en egen feilparkerings-app, som er tilgjegelig i App Store og Google Play. I denne appen kan du enkelt og anonymt registrere en feilparkering, som blir meldt videre til riktig operatør.

Om du ikke vil bruke feilparkeringsappen, kan du kontakte de ulike operatørene dersom du oppdager feilparkering. Du kan gi beskjed direkte i operatørens egen app,  eller kontakte dem på denne måten: 

Operatører som er en del av pilotprosjektet:

Hvordan regulerer Bergen kommune elsparkesykler?

I pilotprosjektet for elsparkesykler i Bergen kommune samarbeider Bymiljøetaten og elsparkesykkeloperatørene om å utvikle og teste ut nye metoder for regulering. Reguleringen skal sikre trygghet og framkommelighet for alle, samt gi mulighet for integrere elsparkesyklene bedre i transportsystemet. Reguleringen bygger på to hovedprinsipper:

  • Deling av data
  • Varierende gategrunnsleie

Deling av data handler om at operatørene må dele data med kommunen om sine sparkesykler, og motta data fra kommunen om blant annet soner, regler og antallsbegrensninger. Ingen personopplysninger blir delt med kommunen. Alt dette foregår gjennom et digitalt reguleringsverktøy. Verktøyet gjør det mulig for kommunen å endre på for eksempel geografiske soner, antallsbegrensninger, hastighetsbegrensninger og definisjon av parkeringsarealer etter behov.

Prinsippet om gategrunnsleie er velkjent fra ulike typer bruk av kommunalt areal i byen til torgboder, stands og arrangementer. Forskjellen er at elsparkesykler flytter seg rundt i byen hele tiden. Det digitale verktøyet gir oversikt over hvor alle elsparkesyklene befinner seg til enhver tid, og operatørene blir belastet med en gategrunnsleie per sykkel per døgn. Denne kan variere i ulike soner, tider på døgnet, og brukes til å belønne god praksis hos operatørene. 

Pilotprosjektet er delt i ulike faser, og skal avsluttes innen april 2022. Les mer i disse dokumentene:

Lover og retningslinjer for elsparkesykler

Elsparkesykler regnes som sykler i nasjonale lover og forskrifter. Dette innebærer at de kan brukes på alle steder hvor sykler har adgang. Les mer her:

 

 

Kart over parkeringsarealer og reguleringssoner