Broen "Småpudden" over Damsgårdssundet

Skal du seile gjennom Damsgårdssundet med stor båt? Du må bestille åpning av broen dersom båten har seilingshøyde over 4.5 meter og seilingsbredde under 20 meter.

Småpudden er en gang- og sykkelbro mellom Marineholmen og Møhlenpris på den ene siden, og Gyldenpris og Solheimsviken på den andre siden. Båtførere kan bestille åpning av broen når de skal ut eller inn på tidspunktene oppgitt nedenfor. 
 
NB! Er vindstyrken i sundet høyere enn 10 meter per sekund, kan ikke broen åpnes. Ved akutte og alvorlige hendelser eller driftsstans blir ikke broåpning prioritert. 

Åpningstider i sommersesong (16. mars til 14. oktober) 

 • Mandag–torsdag: 07:00, 10:00, 14:00, 16:30, 18:00, 19:00, 21:00, 23:00 og 24:00
 • Fredag–søndag: 07:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:30, 18.00, 19:00, 21:00, 23:00 og 24:00. På søndager er det også mulighet for en ekstra åpning klokken 22.00. 

Åpningstider i vintersesong  (15. oktober til 15. mars) 

 • Mandag–torsdag: 07:00, 10:00, 14:00, 16:30, 18:00, 19:00, 21:00 og 23:00
 • Fredag–søndag: 07:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:30, 18:00, 19:00, 21:00 og 23:00. På søndager er det også mulighet for en ekstra åpning klokken 22.00. 

 

For å åpne Småpudden sender du en e-post til smapudden@bergen.kommune.no eller ringer telefonnummer 55 56 78 15.  
 
Du må bestille broåpning senest 30 minutter før du skal seile gjennom. Det tar cirka 15 minutter fra broen åpnes til den lukkes. Grønt lys på brofoten varsler at båter kan seile gjennom sundet.

 

If you will be sailing through Damsgårdssundet in a vessel with a sailing height of more than 4.5 meters and sailing width of less than 20 meters, you must book an opening of Småpudden Bridge.

Opening times in the summer season (March 16 to October 14)

 • Monday–Thursday: 07:00, 10:00, 14:00, 16:30, 18:00, 19:00, 21:00, 23:00 and 24:00
 • Friday–Sunday: 07:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:30, 18:00, 19:00, 21:00, 23:00 and 24:00. On Sundays, there is also the possibility of an additional opening at 22:00.

Opening times in the winter season (October 15 to March 15)

 • Monday–Thursday: 07:00, 10:00, 14:00, 16:30, 18:00, 19:00, 21:00 and 23:00
 • Friday–Sunday: 07:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:30, 18:00, 19:00, 21:00 and 23:00. On Sundays, there is also the possibility of an additional opening at 22:00.

Please e-mail smapudden@bergen.kommune.no or call 55 56 61 00. You must book an opening of the bridge at least 30 minutes before you will be sailing through it.

It takes approximately 15 minutes from the bridge opens until it closes. A green light on the bridge pier indicates that vessels can sail through the strait. If the wind force is higher than 10 meters per second, the bridge cannot be opened.  In case of emergencies, serious incidents or an operation shutdown in the Municipality of Bergen, opening of the bridge will not be prioritized.

For more information please contact the Agency for Urban Environment (Bymiljøetaten). E-mail: smapudden@bergen.kommune.no. Telephone number: 55565690, answered between 8am to 3pm. Address: Johannes Bruns gate 12 – Opening hours from 8am to 3pm.

Wenn Sie die schmalste Stelle des Puddefjords, das Damsgårdssund, durchqueren wollen und Ihr Segelboot eine Durchfahrtshöhe von mehr als 4,5 Metern und Durchfahrtsbreite von weniger als 20 Metern hat, müssen Sie im Voraus die Öffnung der Klappbrücke „Småpudden“ bestellen.

Öffnungszeiten in der Sommersaison (16. März bis 14. Oktober)

 • Montag–Donnerstag: 07:00, 10:00, 14:00, 16:30, 18:00, 19:00, 21:00, 23:00 und 24:00 Uhr
 • Freitag–Sonntag: 07:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:30, 18:00, 19:00, 21:00, 23:00 und 24:00 Uhr. Sonntags besteht auch die Möglichkeit einer zusätzlichen Öffnung um 22 Uhr.

Öffnungszeiten in der Wintersaison (15. Oktober bis 15. März)

 • Montag–Donnerstag: 07:00, 10:00, 14:00, 16:30, 18:00, 19:00, 21:00 und 23:00 Uhr
 • Freitag–Sonntag: 07:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:30, 18:00, 19:00, 21:00 und 23:00 Uhr. Sonntags besteht auch die Möglichkeit einer zusätzlichen Öffnung um 22 Uhr.

Schicken Sie einfach eine E-Mail an smapudden@bergen.kommune.no oder rufen Sie uns an unter 55 56 61 00. Die Brückenöffnung ist spätestens 30 Minuten vor der Durchfahrt zu bestellen. Grünes Licht am Fuß der Brücke bedeutet, dass die Durchfahrt erlaubt ist.

Bei Windstärke von mehr als 10 m/s im Sund kann die Brücke nicht geöffnet werden. Bei unerwarteten und ernsthaften Ereignissen oder Betriebsausfall in Bergen Kommune wird Brückenöffnung nicht priorisiert.

 Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Bymiljøetaten Telefonisch erreichen Sie uns zwischen 08:00 bis 15:00 Uhr unter der Nummer: 55 56 56 90.

 Schicken Sie uns eine E-Mail: smapudden@bergen.kommune.no Besuchsanschrift: Johannes Bruns gate 12 – Öffnungszeiten: 08:00 bis 15:00 Uhr.

Informasjon om behandlingsansvarlig og kontaktopplysninger til personvernombud finnes på vår side om personvern. Her finner du også mer generell informasjon om ditt personvern For å kunne behandle din henvendelse for brøyting og strøing kan Bymiljøetaten ha behov for å kunne kontakte deg. I innsendingsprosessen vil vi derfor For å kunne behandle din henvendelse for brøyting og strøing kan Bymiljøetaten ha behov for å kunne kontakte deg. I innsendingsprosessen vil vi derfor be om kontaktopplysninger. Du kan selv velge å ikke oppgi kontaktopplysninger, men Bymiljøetaten vil da ikke kunne gi deg tilbakemelding på din henvendelse.

Data lagres i fagsystem som leveres av tredjepart, og vil ikke brukes til andre formål. Som offentlig myndighet er det vårt ansvar å behandle personopplysningene dine for å kunne tilby denne tjenesten.

 

Du kan be om innsyn i personopplysningene vi lagrer og få disse rettet dersom det er feil ved å kontakte Bymiljøetaten