Bæsj, tiss og dopapir er alt som skal i do

Farlig avfall, boss, fett og matrester skal ikke i do. Det tetter rørene dine, ødelegger avløpssystemene våre og forurenser naturen! I tillegg mater det rottene…

Om farlig avfall havner i avløpsvannet vil en del av det giftige ende opp i fjordene våre.

Det er kun bæsj, tiss og dopapir som skal i do!

Vi har derfor noen enkle dovettregler:

 1. Ikke bruk doskålen som søppelbøtte. Faste gjenstander hører ikke hjemme i toalettet. Q-tips, tanntråd, sanitetsbind, tamponger, kondomer og strømpebukser og liknende skal kastes i vanlig søppel, da de forårsaker stopp i rørene og skader på avløpspumper og -renseanlegg. En liten bossbøtte på badet er en enkel og miljøvennlig løsning
 2. Stivnet fett og matrester skal ikke i do. Det tetter igjen kloakkrørene og er dessuten deilig rottemat. Fjern fettet med papir eller klut. Fett skal i bossbøtta eller sammen med matavfallet.
 3. Hell aldri giftige væsker, kjemikalier eller gamle medisiner i toalett eller avløp. Lever alltid farlig avfall til en miljøpark. Rester fra medisiner og medikament skal leveres tilbake til apoteket for destruering.

Det er lett å bidra til et bedre miljø. Om du ikke kaster boss i avløpet, bidrar du til at avløpsvannet som blir ført tilbake til våre fjorder er renest mulig.

Hvert eneste år kaster vi rundt 600 tonn medisiner. Halvparten av dette går i toalettet, i vasken eller i bosset. Visste du at dette påvirker miljøet rundt oss på en svært uheldig måte?

medisiner
Medisiner skal ikke i do!

300 tonn medisin på avveie

Medisiner er selvsagt nødvendig, og til stor nytte dersom du er syk. Men om medisinene havner i naturen, kan de gjøre stor skade. Selv  ikke våre mest moderne og oppgraderte renseanlegg klarer å rense bort antibiotika, smertelindrende og infeksjonshemmende medisiner.

Rester av medikamenter i sjø og vann

Nå er forskerne bekymret for virkningen legemidlene har på miljøet. På sikt kan utslipp av antibiotika gjøre bakteriestammer mer motstandsdyktige, og i verste fall resistente. Dette gjør at det med tiden kan bli vanskeligere å ta knekken på infeksjoner hos oss mennesker.

Returner ubrukte eller gamle medisiner til apoteket

Du kan forhindre at rester av medisin spres i miljøet. Ta med de gamle medisinene til apoteket, og lever de i skranken. En enkel, men effektiv måte å bidra til et bedre miljø for både mennesker, fisker og dyr. Innsamlede medisiner brennes på spesielle forbrenningsanlegg, der gassen renses før den slippes ut.

Rydd medisinskapet!

 • Fjern det du ikke trenger, medisiner du ikke husker hvem tilhører eller hva brukes mot, og medisiner som har gått ut på dato.
 • Sørg for at medisinene du beholder er i originalemballasjen, utenfor barns rekkevidde og oppbevares tørt og i romtemperatur (noen medisiner skal oppbevares i kjøleskap, sjekk pakningsvedlegget/emballasjen).
 • Returner medisinene du vil kvitte deg med på apoteket. Fjern etiketter med navn om du ønsker det. Papiremballasje trenger du ikke å levere inn, den kan du heller kildesortere.

Kilder: Legemiddelverket, Apotekforeningen, Legemiddelindustrien (LMI) og Norsk Vann

Maling, beis, lakk og white spirit er farlig avfall. Det skal verken tømmes i do, i vasken, dumpes i naturen, eller blandes med vanlig avfall.

Farlig avfall
Farlig avfall skal leveres til miljøstasjonen.
Bilde: Gunn Eklund Breisnes

Hvert år bruker nordmenn 94 milliarder kroner* på å pusse opp hus og hytter.  De fleste ønsker nok å være miljøbevisste når de pusser opp, og det finnes etter hvert gode, miljømerkede produkter å få tak i . Men ikke alle er like flinke til å kvitte seg med restene på en forsvarlig måte.

Vannbasert maling er farlig avfall

- Mange tror at for eksempel vannbasert maling kan tømmes rett i vasken eller do uten at det er skadelig for miljøet. Dette stemmer ikke, sier Lars Jørgen Sørfonn , fagansvarlig i Bergen Vann.

Vannbasert maling er riktignok mer miljøvennlig enn annen maling, men inneholder også miljøfarlige stoffer som ikke må komme ut i avløpssystemet. 

– Vannbasert maling, oljemaling, beis, tynnere og white spirit inneholder helsefarlige kjemikalier og miljøgifter som renseanlegget ikke klarer å kvitte seg med. Slikt avfall hoper seg da opp i næringskjeden, og rammer til slutt oss mennesker, forklarer han.

Gratis levering av farlig avfall

Rester av beis, maling og tynnere skal alltid leveres inn ved godkjent mottak. Husholdningskunder kan gratis levere farlig avfall til BIRs miljøparker og mobil innsamling. Næringskunder må henvende seg til BIRs stasjon for farlig avfall på Espehaugen. Se oversikt på BIRs hjemmesider.

*Kilde: Prognosesenteret

 

Ribbefett, matfett, matolje og matrester skal i matavfallet/restavfallet, ikke i do eller i vasken! Rottene elsker rester fra fårikål, supper, julemat og annen mat.

Slik gjør du:

La gryten stå til vannet er kaldt og fettet har stivnet. 

Skrap ut fettet - om du ønsker det, kan du fryse det ned. Det stivnede fettet kan også heve smaken på for eksempel ertesuppe og raspeballer.

fett
Flytende fett kan du helle over i en tom melkekartong før du kaster det i restavfallet.
Bilde: fettvett.no
 • Fjern det gjenværende fettet i gryten med tørkepapir og kast det i matavfallet/restavfallet.
 • Vask gryten i varmt såpevann.

Hva er problemet med fett i avløpet?

Rottene elsker rester fra for eksempel fårikål, supper, julemat og annet matavfall som helles i avløpet.

Fett fra matrester og matlaging tetter rør og skaper driftsproblem for rørsystem og pumpestasjoner.

 • Tette rør kan føre til kjelleroversvømmelser og vannskader innomhus og kloakk kan renne ut i nærmeste elv eller bekk og forurense vannet.
 • Tette avløp er kostbart: Innsnevrede nesten tette rør, fører til at pumper bruker mer strøm og blir mer slitt. Det går også mye tid og penger til å løse opp fettpropper.
fett
Slik så en kum i Bergen ut da vi lettet på bekkalokket!
Bilde:  

Visste du at:

Bruker du varmt vann og såpe når du fjerner fett fra gryter og panner, flytter du bare problemet lengre ut i rørsystemet der det avkjøles og stivner.

Om du heller fettet i vasken eller do spiller ingen rolle, for det er akkurat de samme avløpssystemet som frakter avløpet videre i rør.

 

Visste du at selv «uskyldig» hobbymaling kan inneholde både mikroplast og miljøgifter? Følger du noen enkle regler når du kjøper og bruker hobbymaling, gjør du naturen en stor tjeneste.

Fingermaling
Fingermaling er gøy for de minste

Unngå kadmium

Kadmium og kadmiumforbindelser forekommer i kunstnerfarger som pigment og gir farger som «kadmiumrødt» og «kadmiumgult». I høye konsentrasjoner er kadmium og kadmiumforbindelser giftige for mennesker og dyr og kan derfor skade både helse og miljø. Kadmium er spesielt uheldig om det skylles i avløpet. Dersom innholdet av kadmium i avløpsslammet blir for høyt, kan det ikke brukes videre til for eksempel gjødsel.

Ikke skyll maling ned i avløpet

Maling kan inneholde blant annet akryl og på avveie blir det mikroplast. Bruk miljøvennlig maling uten plast der det er mulig. Bruker du plastmaling – ikke skyll malingen i vasken, men lever malingrester og malingspann hos nærmeste miljøpark.

Enkle tips til miljøvennlig hobbymaling

 • Se etter miljømerket maling, unngå maling med kadmium
 • Sørg for at kluter og annet med mindre malingrester havner i bosset slik at det blir destruert.
 • Bruk papptallerkner som palett, og kast restene i bosset.
 • Tørk bort overflødig farge på papir, både fra hender og utstyr.
 • Lever større mengder malingrester og malingsspann til miljøparker for farlig avfall.