Ikke mat rottene!

Ikke kast boss på bakken, men i spann. Matrester og søppel på gatene gir rottene rikelig tilgang på mat, vann, bol og skjul.

Mye tilgjengelig mat ute gjør at sommerhalvåret er den mest aktive sesongen for rottene. Den mest effektive måten å bekjempe rottene på, er å kaste bosset og matrester i spannet og ikke på bakken.

Når rottene finner noe å spise, formerer de seg. Kaster du spiselig boss, kommer det rotter!

Mater du fuglene, mater du rottene

Det samme gjelder fuglemat. Fuglemat er også rottemat. Ønsker du å mate fugler, ikke kast mat langs bakken, men heng den opp i beholdere slik at rotter ikke kommer til.

Ikke mat rottene!
Ikke mat rottene!