kart

Private og bedrifter kan bestille kart som viser vann-/avløpsledninger og tilhørende installasjoner, samt tegninger fra rørleggerarkivet (også kalt teknisk grunnlagsinformasjon).

Profesjonelle aktører kan også bestille ledningskart via den statlige markedsplassen Ambita (tidligere Infoland).

Vann- og avløpsledningskart kan du bruke ved søknad/uttalelse hos Bergen Vann eller for å vite hvor VA-ledninger går i felten dersom du skal grave eller bygge. Merk at ikke alle private ledninger er registrerte i kartet. 

Du kan også bestille dokumentasjon fra vårt historiske rørleggerarkiv (før 2000). 

VA-ledningskartene kan inneholde feil og mangler da de data vi har baserer seg på sluttdokumentasjon innsendt av utførende rørleggerforetak.

Kartet kan ikke brukes til søknad hos Etat for byggesak og private planer.

Behandlingstid er 1-3 virkedager (lenger ved større bestillinger).

Bestill vann- og avløpsledningskart