Gå tilbake til:
Du er her:
kart

Private eller foretak kan bestille kart fra Bergen Vann som viser vann- og avløpsledninger med tilhørende installasjoner, samt tegninger fra rørleggerarkivet.

Behandlingstid

Behandlingstid er 1-3 virkedager. Ved større bestillinger kan behandlingstiden være lenger. Kundesenteret kontakter kunden ved behov.

For profesjonelle aktører

For å bestille grunnlagsinformasjon må du fylle ut det elektroniske skjemaet Forespørsel om teknisk grunnlagsinformasjon fra Bergen Vann.

Profesjonelle aktører kan også bestille ledningskart via den statlige markedsplassen, Ambita (tidligere Infoland).

Hva bruker jeg VA-ledningskart til?

Vann- og avløpsledningskart kan du bruke ved søknad/uttalelse hos Bergen Vann eller for å vite hvor VA-ledninger går i felten dersom du skal grave eller bygge. Merk at ikke alle private ledninger er registrerte i kartet. 

Du kan også bestille dokumentasjon fra vårt historiske rørleggerarkiv (før 2000). 

VA-ledningskartene kan inneholde feil og mangler da de data vi har baserer seg på sluttdokumentasjon innsendt av utførende rørleggerforetak.

Kartet kan ikke brukes til søknad hos Etat for byggesak og private planer.

Nøkkelord

Kart over vannledninger

Forespørsel om teknisk grunnlagsinformasjon hos Bergen Vann