Gå tilbake til:
Du er her:

Private eller foretak som ønsker å skille ut eiendom/ tomt må få en uttalelse fra Bergen Vann.  Uttalelsen beskriver det offentlige VA-nettet i området, muligheten for tilknytning til offentlig nett, og eventuelle krav om slamavskiller.

Fyll ut skjemaet "Deling av grunneiendom"  med kartutsnitt i vedlegg som tydelig viser eiendommen som skal fradeles.

Denne uttalelsen skal legges ved søknad om deling til Etat for byggesak og private planer.

Saksbehandlingstid

Bergen Vann har normalt 3 ukers saksbehandlingstid fra komplett søknad.

Deling av grunneiendom