Ønsker man å skille ut eiendom/ tomt,  må det foreligge en uttalelse fra Bergen Vann.  Uttalelsen beskriver det offentlige VA-nettet i området, muligheten for tilknytning til offentlig nett, og eventuelle krav om slamavskiller.

Vi har normalt 3 ukers behandlingstid fra komplett søknad om deling av grunneiendom.

Skjema for deling av grunneiendom