Hva er sanitærreglementet?

Sanitærreglementet skal sikre at sanitæranlegg blir utført og driftet på en betryggende måte med hensyn til ansvar, funksjonssikkerhet og anleggs- og utstyrskvalitet.

Her finner du Sanitærreglementet for Bergen kommune (adobe.com) , med mulighet for nedlasting og utskrift.