Profesjonelle aktører sender inn supplerende informasjon i eksisterende sak via Entreprenørportalen. 

Private kan sende inn supplerende dokumentasjon via skjema - se lenke “Supplerende dokumentasjon”. 

Behandlingstiden ved innsending av supplerende informasjon vil avhenge av behandlingstid for den opprinnelige henvendelsen/saksområdet.

Supplerende dokumentasjon