Laboratorie

Vannproduksjon krever spesialkompetanse på grunnleggende funksjoner. Bergen Vann har derfor eget laboratorium for vannanalyser. Laboratoriet er akkreditert i henhold til NS-EN ISO/IEC 17025. 

NB; Vannlaboratoriet har redusert kapasitet for tiden. Inntil videre analyseres kun vannprøver for Bergen Vann, og vi tar dessverre ikke imot vannprøver for analyse fra private eller firma.

Ved spørsmål, kontakt vårt kundesenter på  55 56 60 00.

 

Produksjon og distribusjon av drikkevann krever nøye kontroll med kvaliteten på drikkevannet. Vannprøver blir tatt ut etter kravene i drikkevannsforskriften både på vannbehandlingsanleggene og på distribusjonsnettet. Prøvene blir analysert for en rekke parametere for å sikre at vannkvaliteten til enhver tid er i tråd med kravene fra helsemyndighetene.

Vannlaboratoriet utfører akkrediterte mikrobiologiske og kjemiske laboratorieanalyser. Våre kunder er kommuner, annen offentlig virksomhet, private vannverk, privatpersoner og private virksomheter. Vannlaboratoriet er med i Labforum (www.labforum.no) og kan gjennom dette samarbeidet tilby komplette analysetjenester på områdene vann, avløp, miljø og næringsmidler.

Vannlaboratoriet er akkreditert etter NS-EN-ISO/IEC-17025.

Bergen Vann er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015

akkrediteringsbevis