Gå tilbake til:
Du er her:
Laboratorie

Vannproduksjon krever spesialkompetanse på grunnleggende funksjoner. Bergen Vann har derfor eget laboratorium for vannanalyser. Laboratoriet er akkreditert i henhold til NS-EN ISO/IEC 17025. 

NB; Vannlaboratoriet har redusert kapasitet for tiden. Inntil videre analyseres kun vannprøver for Bergen Vann, og vi tar dessverre ikke imot vannprøver for analyse fra private eller firma.

Ved spørsmål, kontakt vårt kundesenter på  55 56 60 00.

 

Produksjon og distribusjon av drikkevann krever nøye kontroll med kvaliteten på drikkevannet. Vannprøver blir tatt ut etter kravene i drikkevannsforskriften både på vannbehandlingsanleggene og på distribusjonsnettet. Prøvene blir analysert for en rekke parametere for å sikre at vannkvaliteten til enhver tid er i tråd med kravene fra helsemyndighetene.

Vannlaboratoriet utfører akkrediterte mikrobiologiske og kjemiske laboratorieanalyser. Våre kunder er kommuner, annen offentlig virksomhet, private vannverk, privatpersoner og private virksomheter. Vannlaboratoriet er med i Labforum (www.labforum.no) og kan gjennom dette samarbeidet tilby komplette analysetjenester på områdene vann, avløp, miljø og næringsmidler.

Vannlaboratoriet analyserer de mest vanlige mikrobiologiske og kjemiske/fysiske parametere for drikkevann. 

Vi leverer, sammen med våre underleverandører, alle analyser innenfor drikkevann, avløp, miljø og næringsmidler. Våre kunder er kommuner, annen offentlig virksomhet, private vannverk, privatpersoner og private virksomheter.

Vi tilbyr

  • Praktisk prøvetaking og henting av prøver
  • Opplæring i prøvetaking
  • Utarbeidelse av prøveplaner
  • Tolking/veiledning av resultater

Oversikt over våre akkrediterte analyser, se Norsk akkreditering, test 266 

Oversikt over alle analyser vi ufører (f.o.m. juni 2021), se her

Følgeskjema/Bestillingskjema

Leveringsbetingleser

Måleusikkerhet oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

Kontaktinfo

Vi holder til i Bergen Vann sine lokaler i Spelhaugen 22. Telefon 55 56 78 64 (mandag til fredag 09:00 - 15:00)

Vannlaboratoriet
Bilde: Helge Skodvin

Vannlaboratoriet er akkreditert etter NS-EN-ISO/IEC-17025.

Bergen Vann er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015

akkrediteringsbevis

Når du sender inn vannprøver til vannlaboratoriet, gir du oss tilgang til opplysninger om deg. Her kan du lese hvilke opplysninger vi samler inn, og hva vi bruker dem til.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en person, for eksempel navn, bosted, telefonnummer og e-postadresse.
Bergen Vann er ansvarlig for håndtering av personopplysningene som samles inn når du leverer inn vannprøver. Bergen Vann følger personopplysningsloven i behandlingen av dine personopplysninger.

Hvilken informasjon samler vi om deg? 

  • Navn, personnummer og adresse samles alltid inn for å entydig identifisere deg som kunde. Dersom ikke du selv har fylt ut denne informasjonen, vil vi søke frem informasjonen fra sentralt folkeregister
  • Epost og telefonnummer lagres dersom dette er opplyst av deg som kunde. 

Hva brukes informasjonen til? 

  • Sende prøvesvarene til adressen du har oppgitt
  • Sikre at faktura og purring av pengekrav sendes til korrekt mottaker

Hvordan lagres informasjonen?

Dataene om deg lagres i laboratoriets informasjonssystem, og kopi av disse dataene sendes over det interne datanettverket til Bergen Kommune sitt økonomisystem.

Hvem har tilgang til datene dine? 

Det er kun autorisert personell på laboratoriet, samt merkantilt personell i Bergen Vann og Bergen Kommune som har tilgang til dataene dine.

Taushetsplikt

Alt personell som har tilgang til dine data har taushetsplikt