Vi ønsker at Bergen skal være rent og ryddig for byens innbyggere til enhver tid. I Bergen kommune er det Bymiljøetaten som har ansvar for drift og renhold av byens gater, parker og byrom. 

 

Renhold og drift innebærer kosting, feiing, tømming av bosspann, overvann og så videre innenfor kommunalt område.

Kosting av veier

Alle veier i Bergen kommune blir kostet i perioden 1. april til 15. mai. Gang- og sykkelveier blir oftere kostet i perioden 15. april til 15. november. Rengjøringen i sentrum utføres som oftest om natten. Frekvensen på rengjøringen og kostingen varer fra daglig til én gang hvert år – alt etter hvor sentrumsnært området er.

Tømming av sluk

Bymiljøetaten tømmer 5 000 sluk i året for å hindre problemer med overvann. Problemområder med tett bebyggelse med mange gamle bygninger og mye vann er høyt prioritert. I forkant av større nedbørsmengder, vil Bymiljøetaten gå gjennom en liste med kritiske punkter for å sikre problemområder.

Ønsker du informasjon om vintervedlikehold finner du dette på siden Brøyting og strøing i Bergen kommune.

Observerer du feil, mangler, eller overvann i byens gater, parker og byrom som hindrer fremkommelighet, melder du fra til Bergen kommunes feilmeldingstjeneste. Start med å registrere ny melding. Under «observasjonssted» fyller du inn adressen hvor feil eller mangelen befinner seg. For at du skal få tilbakemelding på henvendelsen din, må du skrive inn e-postadressen din. For å sikre at driftsansvarlige finner frem til riktig sted og løser problemet, er det viktig at du gir en god beskrivelse av hva henvendelsen dreier seg om. Hvis feilen/mangelen er i en park eller langs en tursti, er det fint om du forteller hvilken park/tursti du befinner deg i og beskriver stedet mer utdypende under «beskrivelse».

Du finner status på feilmeldinger du har lagt inn i feilmeldingstjenesten. Her vil det bli oppdatert om henvendelsen er løst eller under behandling.

Feilmeldingstjenesten driftes av Vaktsentralen, som videre gir beskjed til driftsansvarlig i Bymiljøetaten. Tjenesten er åpen hele døgnet så du kan når som helst sende inn en melding.

Eksempler på feil og mangler du kan melde via Feilmeldingstjenesten:

 

  • Observasjoner av rotter i parker og byrom
  • Hærverk og tagging i parker og byrom
  • Vann som renner over veier, i parker og byrom
  • Søppel i parker og byrom


Huseiers plikter står beskrevet i Bergen kommunes politivedtekter. Bymiljøetatens byvektere har tilsyn med at krav til renhold ivaretas. Ved overtredelse gir vi gebyr.

Som huseier må du forholde deg til følgende lover og regler:

 

Hvorfor har jeg ikke hørt noe fra feilmeldingstjenesten når jeg har sendt inn henvendelse?

For at du skal få direkte status på henvendelsen din til feilmeldingstjenesten må du registrere enten e-postadresse eller telefonnummer når du registrerer henvendelsen. Hvis dette er registrert skal du få en direkte henvendelsene om saken.

Du finner status på feilmeldinger inne på feilmeldingstjenesten. Her vil det bli oppdatert om henvendelsen er løst eller under behandling.

Det er ikke lys i lyktestolpene der jeg ferdes, hvem melder jeg fra til?

Hvis du opplever mørke lyspunkt, melder du dette til Eviny sin feilmeldingstjeneste.

Det er problemer med bossnettet der jeg bor, hvem kontakter jeg?

Har du spørsmål om bosstømming og/eller bossnettet, kontakt BIR Privat sitt kundesenter. Her finner du kontaktinformasjon og annen nyttig informasjon om bossnettet. Les mer om avfallsløsninger i Bergen kommune.

Hvor finner jeg informasjon om nye bossnett som er under opparbeidelse?

Du finner informasjon om gravearbeidet som pågår i sentrum på Graveklubbens  nettsider. Gå inn på fanen «Gravesoner», og du får detaljert informasjon om pågående gravearbeid. Graveklubben er et samarbeidsprosjekt mellom BKK, kommunen og Telenor for å redusere ulempene med gravearbeid for beboere, næringsliv og trafikanter.

Informasjon om behandlingsansvarlig og kontaktopplysninger til personvernombud finnes på vår side om personvern. Her finner du også mer generell informasjon om ditt personvern For å kunne behandle din henvendelse for brøyting og strøing kan Bymiljøetaten ha behov for å kunne kontakte deg. I innsendingsprosessen vil vi derfor be om kontaktopplysninger. Du kan selv velge å ikke oppgi kontaktopplysninger, men Bymiljøetaten vil da ikke kunne gi deg tilbakemelding på din henvendelse.

 

Data lagres i fagsystem som leveres av tredjepart, og vil ikke brukes til andre formål. Som offentlig myndighet er det vårt ansvar å behandle personopplysningene dine for å kunne tilby denne tjenesten.

 

Du kan be om innsyn i personopplysningene vi lagrer og få disse rettet dersom det er feil ved å kontakte Bymiljøetaten.