Arbeidsinkludering er avdelingen som har det sentrale ansvaret for språk- og arbeidspraksis i Bergen kommune. Lurer du på noe om muligheten for praksis i kommunens tjenester, kan du kontakte Arbeidsinkludering.  

Språkpraksis er et tilbud for deg med norskferdigheter på et lavere norsk språknivå. Gjennom språkpraksis får du mulighet til å utvikle deg språklig. Samtidig får du konkret arbeidserfaring  som styrker mulighetene dine på arbeidsmarkedet. Tiltaket kan også brukes for å prøve ut om en yrkesretning passer for deg eller for å kartlegge egen arbeidsevne.

Arbeidspraksis er et tiltak for deg som ønsker arbeidserfaring for å styrke mulighetene dine på arbeidsmarkedet. Gjennom arbeidspraksis vil du få erfaring fra de ordinære arbeidsoppgavene i det yrket du er interessert i. Tiltaket kan også brukes for å prøve ut om en yrkesretning passer for deg eller for å kartlegge egen arbeidsevne.

For å få tilbud om en språk- eller arbeidspraksisplass i Bergen kommune må du være registrert hos NAV. Du må også være kvalifisert for arbeidsmarkedstiltak etter loven.

Du må også:

  • være mellom 18-67 år
  • være interessert i yrket du ønsker praksis i
  • være motivert for å lære og gjøre en god jobb
  • kunne gjøre deg forstått på norsk

Praksis i skole, barnehage og helsetjenesten krever gyldig politiattest og helseattester.

Personer med behov for praksis som en del av utdanningen er ikke i målgruppen. Det samme gjelder personer som er sykemeldt fra sitt arbeid i Bergen kommune. Slike praksisløp ivaretas på andre måter.   

Språk- eller arbeidspraksis gir deg først og fremst verdifull arbeidserfaring som du kan føre opp på CV-en din. 

Gjennom praksis får du også muligheten til å få en god og oppdatert referanse i tillegg til en sluttattest. Denne attesten kan være nyttig når du søker jobber i fremtiden. 

Praksis gir deg mulighet til å prøve ut om en yrkesretning passer for deg og vurdere om dette er noe du ønsker å satse på. Arbeidsinkludering tilbyr yrkesveiledning innenfor yrkene vi har i Bergen kommune. Vi kan hjelpe deg med å planlegge hva du vil gjøre videre. For mange er også praksis en sosial arena og grunnlaget for en meningsfull hverdag.

Språk- og arbeidspraksis er ikke lønnet av Bergen kommune, men du vil ha krav på ytelser fra NAV.

Arbeidsinkludering samarbeider med en rekke avdelinger i Bergen kommune. Praksisplassene våre kan være like varierte som arbeidsområdene i kommunen, me det er noen fagområder hvor muligheten for praksis er større enn andre. 

De fleste kandidatene våre er i praksis i sykehjem, barnehage eller skole.

Vi har også hatt kandidater i praksis innenfor park, vedlikehold, renhold og kontor med mer. Praksisplassene fylles opp og alt er ikke tilgjengelig til enhver tid. 

Ta kontakt, så ser vi på hvilke muligheter som finnes for deg.

Dersom du ønsker en språk- eller arbeidspraksis i Bergen kommune, må NAV eller tiltaksarrangøren din søke deg inn til oss. 

Dersom vi har tilgjengelige praksisplasser innenfor det arbeidsområdet du ønsker, vil vi invitere deg til en samtale med oss.

Formålet med samtalen er å bli bedre kjent, slik at vi kan finne et passende arbeidssted og forhåpentligvis få til et praksissamarbeid.