Åstveit skole

Åstveit skole er en ungdomsskole i Åsane bydel. Skolen ligger i nærheten av flotte uteområder og idrettsanlegg. Åstveit skole har  460 elever, forsterket avdeling for elever med utvidet opplæringsbehov og innføringsklasse for elever fra språklige minoriteter. Skolen er en MOT- og Olweus skole og har stort fokus på et positivt og støttende læringsmiljø.