Kontakt

Besøksadresse:
Tertnesveien 33
Få veibeskrivelse i Google Kart
Skriv til oss:
Kontaktskjema
Telefon:
53039400
Besøksadresse:
Tertnesveien 33
Postadresse:
Postboks 7700
5020 BERGEN
Tilhører:
Etat for skole

Leder

Morten Olsen Schulstad

Ansatte

Ahodikpe, Caroline Daniele Griere

Undervisningsstilling
E-post:
CarolineDanieleGriere.Ahodikpebergen.kommune.no

Amundsen, Jeanette Ølnes

Undervisningsstilling
E-post:
JeanetteOlnes.Amundsenbergen.kommune.no

Andersen, Eva M.

Barne- og ungdomsarb.
E-post:
Eva.Andersenbergen.kommune.no

Andersen, Gro Helen

Undervisningsstilling
E-post:
Gro.Andersenbergen.kommune.no

Arnesen, Linda

Avdelingsleder grunnskole
E-post:
Linda.Arnesenbergen.kommune.no

Berge, Kjetil André

Undervisningsstilling
E-post:
KjetilAndre.Bergebergen.kommune.no

Birkeland, Marita Sildnes

Undervisningsstilling
E-post:
Marita.SildnesBirkelandbergen.kommune.no

Blom, Herdis

Avdelingsleder grunnskole
E-post:
Herdis.Blombergen.kommune.no

Borisas, Gediminas

Undervisningsstilling
E-post:
Gediminas.Borisasbergen.kommune.no

Borisiene, Sigita

Undervisningsstilling
E-post:
Sigita.Borisienebergen.kommune.no

Borlaug, Linda

Undervisningsstilling
E-post:
Linda.Borlaugbergen.kommune.no

Breistein, Catherine

Undervisningsstilling
E-post:
Catherine.Breisteinbergen.kommune.no

Brekke, Ingrid

Barne- og ungdomsarb.
E-post:
Ingrid.Brekke2bergen.kommune.no

Bultje, Bas

Fagarbeider
E-post:
Bas.Bultjebergen.kommune.no

Dunaj, Katarzyna

Barne- og ungdomsarb.
E-post:
Katarzyna.Dunajbergen.kommune.no

Eide, Bård Kristian Lie

Undervisningsstilling
E-post:
BardKristianLie.Eidebergen.kommune.no

Eikeland, Jannicke Rognås

Konsulent
E-post:
Jannicke.Eikelandbergen.kommune.no

Eknes, Solveig

Undervisningsstilling
E-post:
Solveig.Eknesbergen.kommune.no

Ellefsen, Hege

Undervisningsstilling
E-post:
Hege.Ellefsenbergen.kommune.no

Espedahl, Trine Aasheim

Barne- og ungdomsarb.
E-post:
Trine.Espedahlbergen.kommune.no

Farestveit, Marit

Undervisningsstilling
E-post:
Marit.Farestveitbergen.kommune.no

Fjeldstad, Eirik

Avdelingsleder grunnskole
E-post:
Eirik.Fjeldstadbergen.kommune.no

Fyllingen, Veronica

Undervisningsstilling
E-post:
Veronica.Fyllingenbergen.kommune.no

Garmannslund, Glenn

Barne- og ungdomsarb.
E-post:
Glenn.Garmannslundbergen.kommune.no

Grindheim, Tove

Barne- og ungdomsarb.
E-post:
Tove.Grindheimbergen.kommune.no

Grytten, Susanne Klyve

Undervisningsstilling
E-post:
Susanne.Gryttenbergen.kommune.no

Grønner, Erik-André Aarnes

Vernepleier (BBS)
E-post:
Erik.Gronnerbergen.kommune.no

Haaland, Synnøve Willassen

Undervisningsstilling
E-post:
SynnoveWillassen.Haalandbergen.kommune.no

Hagenes, Hilde

Renholder
E-post:
Hilde.Hagenesbergen.kommune.no

Haukeland, Anne-Birthe

Undervisningsstilling

Havre, Cecilie Sætrevik

Undervisningsstilling
E-post:
Cecilie.Havrebergen.kommune.no

Helland, Bente

Undervisningsstilling
E-post:
Bente.Helland2bergen.kommune.no

Holter, Andrea Dorthea Skintveit

Undervisningsstilling
E-post:
Andrea.Holterbergen.kommune.no

Høiland, Tommy Friedrich

Elevassistent
E-post:
Tommy.Hoilandbergen.kommune.no

Igland, Andrea Veronica

Undervisningsstilling
E-post:
AndreaVeronica.Iglandbergen.kommune.no

Iscru, Amalia Veronica

Undervisningsstilling
E-post:
Amalia.Iscrubergen.kommune.no

Jenssen, Vegar Grøntvedt

Undervisningsstilling
E-post:
Vegar.Jenssenbergen.kommune.no

Johansen, Katrine Skaale

Undervisningsstilling
E-post:
Katrine.Johansenbergen.kommune.no

Jordal, Adelinn Marie M.

Undervisningsstilling
E-post:
Adelinn.Jordalbergen.kommune.no

Kaasik, Eveli

Led. renholder m/fagbrev
E-post:
Eveli.Kaasikbergen.kommune.no

Karlsen, Benedicte Renee

Undervisningsstilling
E-post:
BenedicteRenee.Karlsenbergen.kommune.no

Kartveit, Ingunn

Barne- og ungdomsarb.
E-post:
Ingunn.Kartveitbergen.kommune.no

Kissner, Andreas Skipenes

Undervisningsstilling
E-post:
Andreas.Kissnerbergen.kommune.no

Knutsen, Jan-Ove

Undervisningsstilling
E-post:
Jan-Ove.Knutsenbergen.kommune.no

Krossnes, Torstein

Undervisningsstilling
E-post:
Torstein.Krossnesbergen.kommune.no

Kunnikoff, Vera

Undervisningsstilling
E-post:
Vera.Kunnikoffbergen.kommune.no

Kvalsund, Aina Ø.

Undervisningsstilling
E-post:
AinaO.Kvalsundbergen.kommune.no

Lie, Line

Undervisningsstilling

Lie, Martin

Undervisningsstilling
E-post:
Martin.Lie2bergen.kommune.no

Liljedahl, Jan Frode

Spesialarbeider
E-post:
Jan-Frode.Liljedahlbergen.kommune.no

Lopes Da Silva, Nagila Maria

Undervisningsstilling
E-post:
Nagila.Lopesbergen.kommune.no

Martinussen Kjerstad, Gaute

Undervisningsstilling

Midthun, Malene

Undervisningsstilling
E-post:
Malene.Midthunbergen.kommune.no

Mikulska, Magdalena

Lektor/morsmålslærer
E-post:
Magdalena.Mikulskabergen.kommune.no

Myhre, Ann Christin

Undervisningsstilling
E-post:
Ann-Christin.Myhrebergen.kommune.no

Mørk, Stian

Avdelingsleder grunnskole
E-post:
Stian.Morkbergen.kommune.no

Nas, Mehmet Zeki

Undervisningsstilling
E-post:
Mehmet.Nasbergen.kommune.no

Nes, Vegard Fardal

Undervisningsstilling
E-post:
VegardFardal.Nesbergen.kommune.no

Nesbø, Gunn

Renholder
E-post:
Gunn.Selvikbergen.kommune.no

Nordvik, Kristin Sandnes

Bibliotekar
E-post:
Kristin.Nordvikbergen.kommune.no

Nydal, Sigbjørn Ottar

Undervisningsstilling
E-post:
Sigbjorn.Nydalbergen.kommune.no

Onarheim, Oda Mathilde

Undervisningsstilling
E-post:
Oda.Onarheimbergen.kommune.no

Ottesen, Anne Pletten

Undervisningsstilling
E-post:
Anne.Ottesenbergen.kommune.no

Otto, Heidi Anette Akslen

Undervisningsstilling
E-post:
Heidi.Akslenbergen.kommune.no

Porto, Nerea Fagundez

Undervisningsstilling
E-post:
Nerea.Portobergen.kommune.no

Rasdal, Joakim

Undervisningsstilling
E-post:
Joakim.Rasdalbergen.kommune.no

Røstøen, Lisa Marie Dale

Undervisningsstilling
E-post:
Lisa.Rostoenbergen.kommune.no

Salgado, Claudia Inez

Undervisningsstilling
E-post:
Claudia.Salgadobergen.kommune.no

Samdal, Marianne Brakstad

Undervisningsstilling
E-post:
Marianne.BrakstadSamdalbergen.kommune.no

Schulstad, Morten Olsen

Rektor
E-post:
Morten.Schulstadbergen.kommune.no

Sedeeq, Karwan Kamal

Undervisningsstilling

Seim, Cathrine

Undervisningsstilling
E-post:
Cathrine.Seimbergen.kommune.no

Senneset, Birgitte Emilie Nybø

Undervisningsstilling
E-post:
Birgitte.Sennesetbergen.kommune.no

Sjøvold, Benedicte

Undervisningsstilling
E-post:
Benedicte.Sjovoldbergen.kommune.no

Skeie, Ina Kathrine

Undervisningsstilling
E-post:
Ina.Skeiebergen.kommune.no

Soltvedt, Maren P.

Undervisningsstilling
E-post:
MarenS.Pettersenbergen.kommune.no

Storheim, Ine

Fagarbeider
E-post:
Ine.Storheimbergen.kommune.no

Sundnes, Jan Åge

Undervisningsstilling
E-post:
Jan.Sundnesbergen.kommune.no

Svege, Torill

Undervisningsstilling
E-post:
Torill.Svegebergen.kommune.no

Toppe, Ine Lien

Undervisningsstilling

Utvær, Ingrid

Undervisningsstilling
E-post:
Ingrid.Utvaerbergen.kommune.no

Vatsaas, Jon Arne

Undervisningsstilling
E-post:
Jon.Vatsaasbergen.kommune.no

Velauthapillai, Dhayalan

Undervisningsstilling
E-post:
Dhayalan.Velauthapillaibergen.kommune.no

Waagbø, Terje

Undervisningsstilling
E-post:
Terje.Waagbobergen.kommune.no

Zuniga, Dannya Monica Cruz

Fagarbeider
E-post:
Dannya.Zunigabergen.kommune.no

Østerbø, Jørgen

Elevassistent
E-post:
Jorgen.Osterbobergen.kommune.no

Østrem Måseidevåg, Ingvild

Undervisningsstilling
E-post:
Ingvild.Ostrembergen.kommune.no

Øvrebotten, Eileen

Undervisningsstilling
E-post:
Eileen.Ovrebottenbergen.kommune.no

Øvrebø, Linn

Undervisningsstilling
E-post:
Linn.Ovrebobergen.kommune.no