Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt oss

Direkte telefonnummer til kontaktpersoner for ulike fag- og ansvarsområder i Bergen brannvesen.

Alarmsentralen (ved brann og annen ulykke ring 110)

53030290

Arrangementer

Overingeniør Arne Rødberg, 53 03 03 36 / 97 77 90 23,
Seksjonsleder særskilte brannobjekter Ove Steffensen, 53030325 / 97779016

Farlig stoff

Branningeniør André Vermedal, 53 03 03 37 / 91 16 28 95

Fyrverkeri / pyroteknisk vare

Branningeniør Marie Svendal Hatlen, 53 03 03 75 / 95 89 41 21
Branningeniør Lise Rasmussen Nilsen, 40 80 22 79

Feie- og tilsynstjenester, gebyrer

Saksbehandler Kari Slaatta, 53 03 03 67 / 40 81 23 42

Skorsteiner og ildsteder generelt, vrakpantordning og nedgravde oljetanker

Feiermester Elisabeth Mikalsen 53 03 03 72 / 415 23 514
Feiermester Alexander Nesse 53 03 03 77 / 415 23 518

Plan og regulering, byggesaker

Overingeniør Ragnhild Østgulen Mortensen, 53 03 03 26 / 94 50 39 62
Overingeniør Vibeke Gunstensen, 53 03 03 38 / 92 28 90 94

Tilrettelegging for rednings- og slokkeinnsats (slokkevann/tilkomst til bygg mm)

Overingeniør Ragnhild Østgulen Mortensen, 53 03 03 26 / 94 50 39 62
Overingeniør Vibeke Gunstensen, 53 03 03 38 / 92 28 90 94

Tunnel

Overingeniør Vibeke Gunstensen, 53 03 03 38 / 92 28 90 94

Tilsyn i bolig - rømningsveier, slokkeutstyr mm.

Overfeiermester Tordis Valskog 53 03 03 64 /415 23 527

Tilsyn i særskilte brannobjekter

Seksjonsleder særskilte brannobjekter Ove Steffensen, 53030325 / 97779016

Alarmtilknytninger

Kundebehandler Kariann Helland Johannessen, 53 03 02 02 / 95 89 41 31

Bålbrenning

Branningeniør Erik Markhus, 53 03 03 39 / 97 77 90 14
Branningeniør Bjørnar Drøsdal, 40 81 99 57

Drift av brannstasjonene - teknisk

Stasjonsmester: 94500403

Utleie av materiell som pumper, slanger mm.

Stasjonsmester: 94500403

Jobb/personalspørsmål i brannvesenet

HR/HMS-K-leder Trond Knoop, 53030301

Ekstern kursvirksomhet

Kurskoordinator Øyvind Fagermo, 53 03 01 04 / 90 78 05 52

Intern opplæring og øvelser

Kompetansekoordinator Lill Rustad: 53 03 01 03 / 93 28 81 36

Andre direkte kontakter

Brannsjef Leif Linde 53030001 / 90011686
Informasjonsleder og pressekontakt Trine Sivertsen Sommerlade: 94507875

Varabrannsjef og avdelingsleder beredskapsavdeling Frode Bødtker: 53030102 / 94503947
Konst. avdelingseder 110 Vest Arne Pettersen: 53030053
Avdelingsleder brannforebyggende avdeling Janicke Larsen: 53030341 / 47292567

Brannstasjonene i Bergen

Hovedbrannstasjonen: 53030120
Arna brannstasjon: 53030160
Fana brannstasjon: 53030170
Laksevåg brannstasjon: 53030180
Sandviken brannstasjon: 53030140
Åsane brannstasjon: 53030150