Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Her finner du viktige telefonnumre, enten du er i nød, har andre henvendelser til 110-sentralen eller vil snakke med ansatte som har ansvar for ulike fagområder.

E-postadresse til vårt postmottak: bergen.brannvesen@bergen.kommune.no

Hovednummer til Bergen brannvesen (08.00-15.00): 53 03 00 00
Ved brann og annen ulykke: 110 
Ordinær vakttelefon 110 Vest: 56 12 48 00
Pressetelefon 110 Vest: 56 12 48 63

Pressekontakt Bergen brannvesen

Kommunikasjonsleder Trine Sivertsen Sommerlade: 94 50 78 75

Arrangementer

Branningeniør William Bernt Ekeli, 408 10 040
Seksjonsleder Ragnhild Østgulen Mortensen, 94 50 39 62

Farlig stoff

Overingeniør Erlend Wangsholm, 40 81 59 76
Branningeniør Bjørnar Drøsdal, 40 81 99 57

Fyrverkeri / pyroteknisk vare

Branningeniør Lars Holmås, 40 80 30 12

Feie- og tilsynstjenester, gebyrer

Saksbehandler Kari Slaatta, 40 81 23 42

Skorsteiner og ildsteder generelt, vrakpantordning og nedgravde oljetanker

Feiermester Elisabeth Mikalsen, 41 52 35 14
Feiermester Alexander Nesse, 41 52 35 18

Plan og regulering, byggesaker

Seksjonsleder Ragnhild Østgulen Mortensen, 94 50 39 62
Overingeniør Vibeke Gunstensen, 92 28 90 94

Tilrettelegging for rednings- og slokkeinnsats (slokkevann/tilkomst til bygg )

Seksjonsleder Ragnhild Østgulen Mortensen, 94 50 39 62
Overingeniør Vibeke Gunstensen, 92 28 90 94

Tunnel

Overingeniør Vibeke Gunstensen, 92 28 90 94

Tilsyn i bolig - rømningsveier, slokkeutstyr mm.

Overfeiermester Tordis Valskog 41 52 35 27

Tilsyn i særskilte brannobjekter

Seksjonsleder Ragnhild Østgulen Mortensen, 94 50 39 62

Alarmtilknytninger

Kundebehandler Kariann Helland Johannessen, 95 89 41 31

Bålbrenning

Branningeniør Erik Markhus, 97 77 90 14
Branningeniør Bjørnar Drøsdal, 40 81 99 57

Drift av brannstasjonene - teknisk

Stasjonsmester: 94500403

Utleie av materiell som pumper, slanger 

Stasjonsmester: 94500403

Jobb/personalspørsmål i brannvesenet

HR/HMS-K-leder Trond Knoop, 53 03 03 01

Ekstern kursvirksomhet

Kurskoordinator Øyvind Fagermo, 90 78 05 52

Intern opplæring og øvelser

Kompetansekoordinator Lill Rustad: 93 28 81 36

Andre direkte kontakter

Brannsjef Janicke Larsen, 47 29 25 67 
Kommunikasjonsleder/pressekontakt Trine Sivertsen Sommerlade, 94 50 78 75
Varabrannsjef/leder beredskap Frode Bødtker, 94 50 39 47
Avdelingsleder 110 Vest Christer Skei, 91 85 65 63
Konst. avdelingsleder brannforebyggende avdeling Trond Grindheim, 41 52 35 17

Brannstasjonene i Bergen

Hovedbrannstasjonen: 53030120
Arna brannstasjon: 53030160
Fana brannstasjon: 53030170
Laksevåg brannstasjon: 53030180
Sandviken brannstasjon: 53030140
Åsane brannstasjon: 53030150