RSS

Om oss

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Her finner du viktige telefonnumre, enten du er i nød, har andre henvendelser til 110-sentralen eller vil snakke med ansatte som har ansvar for ulike fagområder.

Tips oss om brannfarlige forhold

Er du bekymret for din eller andres brannsikkerhet? Har du oppdaget et brannfarlig forhold? Uansett hva din bekymring gjelder, ønsker Bergen brannvesen å høre fra deg på www.branntips.no.

Dette er Bergen brannvesen

Bergen brannvesen ledes av brannsjef Janicke Larsen og er Bergen kommunes brann- og redningstjeneste. Etaten utfører tjenester innen forebygging og beredskap mot branner og ulykker.

Rapporter - et utvalg

Her finner du noen av Bergen brannvesens rapporter, for eksempel årsmeldinger, brannordningen, hendelsesevalueringer og brannsikringsplan for tett trehusbebyggelse.

Jobb i brannvesenet

Lurer du på hvordan du kan bli brannkonstabel, feier eller tilsynspersonell i Bergen brannvesen? Her finner du informasjon om utdannelse og opptak, samt andre krav og tester.

Besøk på brannstasjonene

Bergen brannvesen tar imot enkelte besøk på hovedbrannstasjonen for omvisning og brannforebyggende foredrag. Vi kan dessverre ikke innfri alle ønsker om besøk.

Flaggdager og flaggreglement

Det er Bergen brannvesen som har ansvar for utførelsen, det vil si å heise og fire flaggene, på de offisielle flaggdagene for Bergen kommune.

Vest brann- og redningsregion

Vest brann- og redningsregion oppgavefellesskap er et faglig samarbeid mellom selvstendige brannvesen i 18 kommuner i bergensregionen. Over 90 % av befolkningen i regionen bor i disse kommunene.

Brannsamarbeid

Bergen brannvesen har inngått brannsamarbeid med kommunene Osterøy, Samnanger og Vaksdal, som innebærer at Bergen brannvesen har ansvar for den overordnete beredskapsledelsen i kommunene .