Ingeniør i arbeid
Ingeniør i arbeid

Jobb i Bergen Vann

Bergen Vann er i kontinuerlig utvikling og trenger flere kompetente medarbeidere. Er du klar for en karriere som bidrar til at vi også i fremtiden har godt vann i springen og et rent hav?

Alle ledige stillinger i Bergen kommune finner du på Bergen kommune sine hjemmesider  og på finn.no

Vi har behov for sivilingeniører/ingeniører samt personer med relevant yrkesrettet utdanning til utvikling, drift og vedlikehold innen vannproduksjon, avløpsrens og ledningsnett.  

Sommerjobb

Hver sommer lyser vi i Bergen Vann ut mange ulike sommerjobber, fordelt på en rekke fagfelt. I år er intet unntak! Sjekk ut hva vi kan tilby her, så ses vi kanskje på jobb til sommeren!

Lærlinger

Vi kan gi deg fagopplæring av god standard og store utfordringer i læretiden. Når læretiden er over, vil du ha gode praktiske og teoretiske kunnskaper innenfor faget ditt. Vi tilby læreplasser i ulike fag:

  • Automatikerfaget
  • Kjemiprosessfaget
  • Industrimekaniker

Ledige lærlingeplasser lyses ut i midten av februar hvert år i en felles utlysning fra HR Bemanning i Bergen kommune. Søknader sendes via denne utlysningen. Du finner utlysningen blant annet på finn.no og Bergen kommune sine hjemmesider 

NB: Søknadsfristen for Kjemiprosess  er i midten av januar hvert år.

For mer informasjon om lærlingeordningen i Bergen Vann, ta kontakt med Marit Gjetle

Utvikling og etterutdanning

  • Mesterbrev i rørleggerfaget. Dersom du har svennebrev kan du ta mesterbrev i rørleggerfaget. For å søke om mesterbrev kreves fag- eller svennebrev i et mesterfag. og du må ha jobbet i mesterfaget i minst 6 år eller minst 2 år etter fag- eller svenneprøven. Teorikravene er bestått eksamenene i mesterfagskolen eller tilsvarende utdanning med karakteren D eller bedre.
  • Teknisk Fagskole – utdannelse i tekniske fag. Teknisk fagskole er et tilbud til alle som har nødvendig bakgrunn innen et yrkesfag. Flere veier fører til opptak: Du kan ha fagbrev etter ny eller gammel ordning, kombinert med relevant yrkeserfaring. Mer enn fem års relevant yrkeserfaring kvalifiserer også til opptak. Det spesielle med teknisk fagskole er at du kan kombinere ny teori og spennende praksis med erfaringer du allerede har fra arbeidslivet.
  • Ingeniørutdanning. Videreutdanning til ingeniør er mulig for spesielt interesserte som har den nødvendig grunnkompetanse, enten fra tidligere eller ved at de har gjennomført Teknisk Fagskole. Studiet er i regi av HIT (Trondheim Tekniske Skole). Det gjennomføres som en kombinasjon av eget studium og fjernundervisning, kombinert med felles samlinger en gang pr mnd. Studiet går over 3 år og krever betydelig innsats utenfor arbeidstid.

Trainee

Bergen Vann er gjennom Norsk Vann med i en traineeordning - TraineeVANN. Norsk Vann er Norges interesse- og kompetanseorganisasjon for den norske vannbransjen. TraineeVANN er et landsdekkende, vannfaglig traineeprogram og en ypperlig mulighet til å skaffe seg en bred kompetanse innenfor vannbransjen. Les mer om TranineeVANN her.

Alle ledige stillinger i Bergen kommune finner du på Bergen kommune sine hjemmesider  og på finn.no