RSS

Om oss

Åpningstider

Vårt kundesenter i Fjøsangerveien 68 er åpent alle ukedager mellom kl 08.00 og 15.00. Telefon og e-post er også betjent i dette tidsrommet. Avtal tid på forhånd om du ønsker å prate med saksbehandler.

Entreprenørportalen

Entreprenørportalen er en ny digital plattform som er et verktøy for dialog mellom profesjonelle VA-aktører og Bergen Vann. Denne gir èn vei inn til Bergen Vann.

Rent vann til folk og fjord!

Bergen Vann er Bergens viktigste næringsmiddel- og miljøbedrift. Vi leverer trygt og godt drikkevann, og bidrar gjennom utstrakt avløpsrensing til en renere Byfjord og et bedre nærmiljø.

Bergen Vann er kvalitets- og miljøsertifisert

Bergen Vann er Bergens viktigste næringsmiddel- og miljøvirksomhet. Vi leverer rent vann til folk og fjord. For oss skal miljøhensyn og bærekraft være overordnede prinsipper.

Hovedplaner for vann og avløp: Slik vil vi sikre rent vann til folk og fjord

Hovedplanene sier hvordan vi skal jobbe for å forvalte vannressursene i Bergen på en god og bærekraftig måte. Kommunedelplanen for overvann setter mål og stiller krav til overvannshåndtering.

Jobb i Bergen Vann

Bergen Vann er i kontinuerlig utvikling og trenger flere kompetente medarbeidere. Er du klar for en karriere som bidrar til at vi også i fremtiden har godt vann i springen og et rent hav?

BYGE

Bergen by er kjent for mange ting. Brann og Bryggen, Fløyen og Ulriken, Hansa, skillingsbollene... Men det er en ting som alltid blir nevnt når samtalen dreier seg om Vestlandets hovedstad: Regn!

Personvern i Bergen Vann

Bergen Vann sørger for rent vann til folk og fjord. Det betyr at vi gir Bergens befolkning rent vann i springen og sørger for å rense avløpsvannet.

Kulturbylokk

Smau, gater og veier i Bergen prydes av de flotte bergenske bekkalokkene. Nå kan du få ditt eget bekkalokk med motiv fra Kulturbyåret i år 2000. Eller hva med et minibekkalokk som gryteunderlag?

Logo

Bergen Vanns logo tar utgangspunkt i vanndråper som treffer et vannspeil. Antall dråper er syv, som i byvåpenet, de syv fjell osv. Logoen skal kun benyttes som vist på denne siden.