Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Om oss

Åpningstider

Vårt kundesenter i Fjøsangerveien 68 er åpent alle ukedager mellom kl 08.00 og 15.00. Telefon og e-post er også betjent i dette tidsrommet.

Innføring av Entreprenørportalen

Entreprenørportalen er en ny digital plattform som vil bli et verktøy for dialog mellom profesjonelle VA-aktører og Bergen Vann. Denne vil gi dere èn vei inn til Bergen Vann.

Hovedplaner for vann og avløp: Slik vil vi sikre rent vann til folk og fjord

Hovedplanene sier hvordan vi skal jobbe for å forvalte vannressursene i Bergen på en god og bærekraftig måte. Kommunedelplanen for overvann setter mål og stiller krav til overvannshåndtering.

Rent vann til folk og fjord!

Bergen Vann er Bergens viktigste næringsmiddel- og miljøbedrift. Vi leverer trygt og godt drikkevann, og bidrar gjennom utstrakt avløpsrensing til en renere Byfjord og et bedre nærmiljø.

Har du mottatt SMS for å delta i Trykkløsstudien?

Bergen kommune samarbeider med FHI i et nasjonalt forskningsprosjekt om drikkevann, kalt Trykkløsstudien. For å delta i Trykkløsstudien må du ha mottatt SMS med invitasjon til å delta.

Bergen Vann er kvalitets- og miljøsertifisert

Bergen Vann er et av landets ledende fagmiljø innen vårt område. Vi er en organisasjon med fokus på effektiv og miljøriktig tjenesteproduksjon og kontinuerlig forbedring.

Sende klage til Bergen Vann

Dersom du ønsker å sende en klage til Bergen Vann om pålegg, faktura/gebyr, utslippstillatelse/avslag eller kundebehandling/service, kan du gjøre det her.

Personvern i Bergen Vann

Bergen Vann sørger for rent vann til folk og fjord. Det betyr at vi gir Bergens befolkning rent vann i springen og sørger for å rense avløpsvannet.

Karriere

Bergen Vann er i kontinuerlig utvikling og trenger flere kompetente medarbeidere. Er du klar for en karriere som bidrar til at vi også i fremtiden har godt vann i springen og et rent hav?

Kulturbylokk

Gater og veier i Bergen prydes av de flotte bergenske bekkalokkene. Nå kan du få ditt eget bekkalokk med motiv fra Kulturåret i år 2000. Eller hva med et minibekkalokk som gryteunderlag?