Trivsel og læring for alle hver dag

Blokkhaugen skole ligger i Åsane bydel i Bergen. Skolen ligger fint til i skogholtet nær bussterminalen. Her er ca 285 elever, i hovedsak fra barneskolene Rolland, Haukedalen og Ulsetskogen.

Læring og trivsel er viktige fokusområder hos oss på Blokkhaugen. Skolen arbeider aktivt med Olweus-programmet mot mobbing og antisosial adferd, og vi legger stor vekt på systematisk  oppfølging av dette arbeidet, der alle lærerne er involvert. 

To av satsingsområdene våre er elevmedvirkning og vurdering for læring. Vi har to lærere i hver klasse i fagene engelsk, norsk, matematikk, K&H, musikk, M&H og en del i naturfag. Dette gjør at vi kan være tett på elevene, og følge godt opp både faglig og sosialt. På Blokkhaugen skal det være godt å være for alle.