Skolehelsetjenesten skoleåret 2023/2024

Skolehelsetjenesten er en del av Barne- og familietjenesten i Bergen Kommune. Tjenesten er et lavterskeltilbud og vi oppfordrer barn og foreldre til å ta kontakt ved behov.

Vedlagt følger informasjon om skolehelsetjenesten: 
Bergen kommune - Skolehelsetjeneste

Helsesykepleiere på skolen er Maria Gangdal Gunnarskog og Lone Nord Haugland.
Maria er på skolen tirsdag, onsdag og torsdag. Hun kan kontaktes på telefon: 40 81 56 12 eller via melding på HelseNorge. 

Mandager er helsesykepleier Lone Nord Haugland tilstede. Hun kan kontaktes på 40 80 90 99.