Foresattmøte 06.09.2023

Velkommen til foresattmøter for 8. - 10. trinn onsdag 6. september kl. 18:00 - 20:30. 

Kl. 18:00 - ca. 19.00: Felles informasjon for 8. - 10. trinn i gymsalen.

Saksliste fellesdel:
- Rektor ønsker velkommen
- Politiet informerer om ungdomsmiljøet i Åsane
- Informasjon fra helsesykepleier
- Informasjon om skolens antimobbeprogram - Olweus

Kl. 19.00 - 20:30: Klassevise foresattmøter:
8A    210 - Kamilla og Lotte
8B   212 - Anne K. H. og Silje
8C   208 - Eli og Synnøve
8D   207 - Victoria og Georg

9A    205 - Irene og Eirik
9B   201 - Ingelin og Johan
9C   221 - Hilde og Kyrre


10A   216 - Hege og (Henrik)
10B   218 - Ståle og (Holger)
10C   219 - Maria og Runa